Dołącz do nas

dobre praktyki

ZPW zaraportowane dzisiaj to wypadek, który nie przydarzy się jutro


Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem stworzyliśmy system ZPW, który wspiera świadomość kultury bezpieczeństwa naszych pracowników.

Od 2007 zidentyfikowaliśmy już 2711 Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych co pozwoliło - statystycznie 1) - zapobiec 9 poważnym wypadkom.

Każdego dnia zespół BHP przeprowadza kontrolę w różnych działach zakładu rozmawiając z pracownikami i szukając ZPW. GKN Driveline definiuje ZPW jako każde potencjalne zagrożenie, nie tylko dla człowieka, ale również dla środowiska. Taka szeroka definicja pozwala nam na wyłapanie nawet najmniejszych zagrożeń oraz strat. Każdy może zgłosić ZPW poprzez zrobienie zdjęcia i przekazanie go specjaliście ds. BHP.

O każdym zdarzeniu informowany jest właściciel danego obszaru. Musi on w dniu otrzymania zgłoszenia przeprowadzić analizę i ocenę zdarzenia. Brane są pod uwagę dwa główne parametry – wskaźnik związku i potencjalnych skutków.

foto2foto3

Wynik określany jest w skali trójstopniowej. Przy małym ryzyku należy wprowadzić korekty i obserwacje, średnie obliguje do zgłoszenia niezgodności w intranetowej bazie dokumentów. W przypadku dużego ryzyka dodatkowo informowany jest także dyrektor zakładu. Ostatni przypadek oraz zdarzenia będące lekcją dla całej korporacji wprowadzane są do bazy incydentów ze wszystkich zakładów GKN.

Zakwalifikowanie ZPW jako niezgodności uruchamia identyczną procedurę jak w przypadku wypadku przy pracy. Wymagane jest przeprowadzenie analizy wypadku na formularzu A3 wraz z określeniem przyczyn bezpośrednich (Ishikawa), źródłowych (5 why) oraz zdefiniowanych do nich działań korygujących i zapobiegawczych. Każde działanie jest widoczne jako osobne, razem z informacją o dacie działania i osobie odpowiedzialnej za jego wykonanie. System ten pozwala na pełen nadzór nad zgłoszonymi działaniami. W analizie biorą udział pracownicy z danego obszaru: mistrz, lider, społeczny inspektor pracy, natomiast rolą specjalisty ds. BHP jest moderowanie i pomaganie, aby przebiegało ono zgodnie z zasadami. To uczestnicy dyskusji sami muszą dojść do ustalenia wniosków.

Wszystkie ZPW są przedstawiane codziennie na porannych spotkaniach produkcyjnych, natomiast niezgodności przeglądane są raz w tygodniu.

Na zakończenie każde ZPW wpisywane jest do rejestru, który dzięki zdefiniowanym zagrożeniom identycznym jak w Ocenie Ryzyka Zawodowego jest z nią ściśle połączony. Dzięki temu możemy aktualizować ocenę ryzyka na danym stanowisku oraz prowadzić statystyki wszystkich zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

1) Korzystamy z piramidy Heinrich’a

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie GKN Driveline.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczenstwa".
gkn-driveline

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne