Dołącz do nas

Flesz

Zorganizuj sobie bezpieczeństwo


Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą – mawiał Joseph Conrad. Dlatego przystępując do wszelkich prac na budowie, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich środków ostrożności.

Z tego powodu Skanska po raz drugi w tym roku organizuje Dzień Bezpieczeństwa – autorską inicjatywę, mającą na celu edukację pracowników na budowach w całej Polsce. Tematem przewodnim dzisiejszych warsztatów będzie organizacja placu budowy.

Odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, zakładające m.in. czytelne oznakowanie ciągów komunikacyjnych oraz utrzymanie porządku i dyscypliny pozwala ograniczyć liczbę wypadków, która w Polsce i tak jest wysoka. Według danych Głównego Inspektoratu Pracy, w ubiegłym roku wypadkowi na budowie uległo 496 osób, a aż 78 z nich zmarło wskutek odniesionych obrażeń.  To pokazuje, że bagatelizowanie nawet najmniejszego zagrożenia, może nieść za sobą nieodwracalne konsekwencje. W związku z tym każda osoba przebywająca na placu budowy powinna przejść odpowiednie przeszkolenie, a także otrzymać środki ochrony indywidualnej, takie jak, chociażby hełm czy specjalistyczne obuwie.

Wbrew pozorom równie niebezpieczne co prace na wysokości, mogą być zwykłe potknięcia o pozostawione w nieodpowiednich miejscach przedmioty. W Skanska staramy się ograniczyć ryzyko wszelkich urazów do minimum. Dlatego przykładamy dużą wagę do zabezpieczenia i utrzymania odpowiedniego stanu technicznego terenu budowy. W tym celu prowadzimy regularne kontrole dotyczące przepisów BHP, a także działania edukacyjne skierowane do naszych pracowników. Analizując własne zachowania, jesteśmy w stanie lepiej reagować na potencjalnie zagrożenia i w porę im zapobiegać – mówi Daria Krawczak, menadżer-doradca w zespole ds. BHP.

Wysiłek nie tylko fizyczny

Praca na budowie to nie tylko wysiłek fizyczny, ale również konieczność ciągłego skupienia. Nawet najmniejszy błąd może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. Dlatego tak ważna jest sprawna współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces realizacji projektu – od podwykonawców aż po pracowników nadzoru i kierowników budowy. To do ich obowiązków należy właściwe ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, a także organizacja zaplecza budowy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny. Utrzymując porządek na terenie budowy i podchodząc do wszystkich działań z należytą ostrożnością i rozwagą, można w porę wyeliminować sytuacje potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu.

– Niezmiernie ważne w utrwalaniu właściwych postaw są także szkolenia edukacyjne, skierowane do pracowników. Dzięki odpowiedniemu instruktażowi i ciągłej samokontroli kwestia bezpieczeństwa nigdy nie stanie się rutyną. Dlatego w Skanska organizujemy szereg szkoleń z obszaru BHP oraz odbywające się raz na kwartał Dni Bezpieczeństwa – dodaje Daria Krawczak.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne