Dołącz do nas

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Podjęcie prac nad projektem ustawy jest konieczne do uregulowania w przepisach prawa kwestii dotyczących uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 oraz z 2020 r. poz. 1461).

Prace wynikają z tego, że rozporządzenie powinno zawierać wyłącznie przepisy dotyczące bhp a zakres dotyczący uzyskiwania uprawnień nie powinien być objęty tą regulacją.

W czasie stosowania obowiązujących przepisów zidentyfikowano braki regulacji dotyczących m.in. wysokości opłat za udostępnienie programów szkoleń, wzoru wniosku o sprawdzenie kwalifikacji i wydanie uprawnień, wysokości opłat związanych ze sprawdzeniem kwalifikacji i wydaniem uprawnień.

Zakresem projektowanej ustawy będą objęte maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia i środowiska, oraz do obsługi których wymagane jest uzyskanie uprawnień określonych w przedmiotowej ustawie.

Projekt ustawy przewiduje uregulowanie kwestii:
- wymagań wobec osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
- zasad nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
- zasad wydawania duplikatów książki operatora i jej wymiany;
- sprawdzania kwalifikacji i wydawania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
- weryfikacji kwalifikacji lub uprawnień uzyskanych w innych państwach.

fot: SafetyMedia

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !