Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa a wpływanie na zachowanie pracownika


Zgodnie z Kodeksem Pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków (patrz. art. 15 oraz art. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz.U.98.21.94 ze zm.).

Piotr Kowalski

Samo pojęcie Bezpieczeństwa, jako jedna z podstawowych potrzeb człowieka, jest definiowane w rozmaity sposób lecz można je określić jako:
• stan psychiczny – przeciwny do stanu zagrożenia i lęku utraty szczególnie cennego dobra (życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych), odnoszący się do „poczucia bezpieczeństwa” osoby, grupy
• proces – zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w tym możliwości przetrwania, egzystowania, realizacji, przeciwdziałania zagrożeniom i redukowania ryzyka.

Całość działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy powinno się więc sprowadzać do usuwania zagrożeń, zmniejszania ryzyka, eliminacji lęków, obaw, niepokoju i niepewności i to zarówno w kontekście stanu psychicznego każdego człowieka, jak również procesu.

Niniejszy artykuł jest częścią rozważań na temat wpływania na pracowników powodującego zmiany ich zachowania w kontekście poprawy poziomu bezpieczeństwa. Na początku należy jednak przedstawić i przeanalizować pewne fakty.

Fakt 1 - Wypadki powoduje człowiek

Różne publikacje oraz dane przedsiębiorstw i jednostek kontrolnych podają że od 5% do 15% wszystkich wypadków przy pracy jest powodowane problemami technicznymi (przyczyny techniczne).

wykres-kołowy

Analizując tylko sprawozdanie z działalności PIP w roku 2011 (pip.gov.pl, aktualnie najświeższe dostępne dane) można zestawić, na podstawie badania przez PIP okoliczności i przyczyn wypadków przenalizowanych (9367 wypadków), następujące informacje :

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne