Dołącz do nas

Ergonomia i zdrowie

Zagrożenia wynikające z telepracy


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opracowała materiały, w których wyjaśniono, dlaczego telepraca może negatywnie wpływać na zdrowie telepracowników i przyczyniać się do powstania lub nasilenia się zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Zawiera on wiele wskazówek dla pracowników i pracodawców na temat stworzenia wygodnego i zdrowego biura w domu oraz porady dotyczące utrzymywania aktywności podczas telepracy.

Pierwszy krok – ocena ryzyka w miejscu pracy

Prace zdalną należy uwzględnić w obowiązkowej ocenie ryzyka prowadzonej przez pracodawców. Ważne jest, aby w procesie oceny ryzyka uczestniczyli i pracownicy, i kadra kierownicza. Ocena ryzyka nie tylko jest źródłem informacji istotnych w kontekście kolejnych kroków zmierzających do opracowania planu przeciwdziałania zagrożeniom, ale także podnosi świadomość osób pracujących zdalnie i menedżerów. Skutecznymi sposobami identyfikacji i zrozumienia warunków pracy zdalnej oraz związanego z nią ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego są interaktywne metody mapowania ciała i zagrożeń1, w połączeniu z narzędziami internetowymi i listami kontrolnymi.

Optymalizacja ergonomii i środowiska pracy

Pracownicy zdalni nie zawsze dysponują w domu takim samym wyposażeniem jak w biurze. Poniższe wskazówki pomogą sprawić, aby domowe biuro było wygodnym i sprzyjającym zdrowiu miejscem pracy.

Fotel biurowy:
- Ustaw wysokość siedziska tak, aby miednica była ułożona na poziomie nieco wyższym niż kolana, a uda były skierowane lekko w dół. Użyj poduszki, jeśli siedzenie jest zbyt nisko, a fotel nie ma regulacji.
- Stopy muszą dotykać podłogi.

Biurko:
- Blat biurka/stołu musi być wystarczająco duży (tj. 120 cm × 80 cm). ő Wysokość blatu powinna być ustawiona na wysokości łokci. Jeśli nie ma możliwości  regulowania wysokości blatu, podnieś wysokość siedziska (np. przy użyciu poduszek w przypadku zbyt wysokiego biurka) lub podnieś wysokość biurka (np. przy użyciu klocków w przypadku zbyt niskiego biurka).

Monitor:
- Monitor ustaw na poziomie oczu (lub tuż poniżej), w odległości od oczu odpowiadającej długości ramion.
- Aby ustawić monitor na optymalnej wysokości, użyj podstawki laptopa, pudełka lub kilku książek.
- Aby oczy się nie męczyły, przestrzegaj zasady 20-20-20 (tj. co 20 minut patrz przez co najmniej 20 sekund na przedmiot znajdujący się w odległości co najmniej 20 stóp (tj. nieco ponad 6 metrów).

Mysz i klawiatura:
- Używaj zewnętrzne
myszy i klawiatury.
- Umieść klawiaturę przed monitorem, 5–10 cm od krawędzi biurka. ő Mysz powinna się znajdować jak najbliżej klawiatury.

Udogodnienia, np. przy przepisywaniu z papierowych dokumentów korzystaj z podstawki na dokumenty, umieszczonej między monitorem a klawiaturą.

Oświetlenie:
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie (światło dzienne lub sztuczne.
- Unikaj bardzo dużego kontrastu, oślepiającego światła słonecznego lub jaskrawego oświetlenia na ekranie.

Powietrze i temperatura:
- Optymalna temperatura w pomieszczeniu wynosi od 22 °C do 24,5 °C. ő Regularnie wietrz pomieszczenie, np. przed rozpoczęciem pracy lub podczas przerw.

Hałas w tle:
- Jeśli to możliwe, pracuj w osobnym pomieszczeniu, a z domownikami ustal jasne zasady dotyczące tego czasu. ő Użyteczne mogą być słuchawki wygłuszające.

Gdy pracuje się z domu, granice między pracą a życiem domowym coraz bardziej się zacierają. Opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wskazówki pomogą lepiej zrównoważyć życie zawodowe i prywatne. Materiały dostępne są pod tym linkiem (plik pdf) oraz na stronie Agencji.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !