Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Z głową w piasku


Ze szkoleniami bhp jest tak dobrze, że już gorzej być nie może. Wiemy to z materiałów, które publikujemy na łamach ATESTU, z rozmów z czytelnikami, z realizatorami i uczestnikami szkoleń. Zastanawiam się jednak, czy nie jest to ogląd wypaczony, jednostronny, nadmiernie subiektywny. Przecież nie brakuje szkoleń mądrych i ciekawych, w których chętnie bierze się udział.

Robert Kozela

Organizowanych dużym wysiłkiem, z wykorzystaniem środków multimedialnych, gier decyzyjnych, odnoszących się do warunków pracy szkolonych pracowników. To wszystko prawda, ale takie szkolenia to niestety margines. Luksus dostępny dla nielicznych.
Główny nurt to szkolenia pospieszne, skracane do granic możliwości, organizowane jako pogadanka jednego behapowca, który zna się na wszystkim. A do tego, co się da, oferuje się w e learningu, ponieważ poruszania się w skomplikowanym świecie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa technicznego, ergonomii, ochrony zdrowia, szkodliwości i uciążliwości, ppoż. najlepiej nauczyć się przed ekranem komputera!!! To wszystko z zastrzeżeniem, że firma w ogóle zawraca sobie głowę jakimiś szkoleniami bhp. Przecież wiele biznesów funkcjonuje bez tego i świetnie sobie radzi.

Krótki przegląd problemów ze szkoleniami, opisanych na naszych łamach przez ludzi z branży.

Marian Kasiarz, prezes firmy szkoleniowej i wydawnictwa Tarbonus, w wywiadzie udzielonym ATESTOWI (2/2016) wskazuje m.in. na to, że system dopuszcza do prowadzenia szkoleń wszystkich chętnych, że nie ma niezależnego nadzoru nad szkoleniami, że firmy nie tworzą budżetów szkoleniowych i często po prostu nie szkolą. Żeby poprawić jakość szkoleń bhp, jego zdaniem nie trzeba rewolucji. Po pierwsze, należałoby utworzyć rejestr firm szkoleniowych spełniających określone wymagania (opisane w ustawie o oświacie i rozporządzeniu szkoleniowym), prowadzony przez Państwową Inspekcję Pracy w formie specjalnej platformy internetowej. Po drugie, na wzór znanych powszechnie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych można by wprowadzić obowiązek tworzenia (ale we wszystkich firmach) funduszy szkoleniowych, z których środki mogłyby być wydawane wyłącznie na szkolenia z zakresu bhp.
Dariusz Smoliński, inspektor pracy i biegły sądowy, w artykule „Niewłaściwe szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wypadków” (ATEST 3/2016) pisze, że szkolenia bhp często prowadzone są w sposób ograniczający się do pobieżnego zapoznania pracowników z zakresem prac do wykonania, bez wskazania metod i sposobu wykonania pracy. A instruktaż stanowiskowy powinien uwzględniać wszystkie etapy tego szkolenia, wyszczególnione w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń bhp. D. Smoliński zwraca też uwagę na inną „rafę” szkoleniową: jeśli w zaświadczeniu o odbyciu szkolenia wstępnego z zakresu bhp zostało wpisane „stanowisko” z umowy o pracę zamiast określenia „stanowiska pracy”, to szkolenie mogło zostać przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, nieuwzględniający wszystkich stanowisk pracy, na których rzeczywiście pracuje zatrudniony.
Zdaniem Andrzeja Janasika, głównego specjalisty ds. bhp, autora listu, który zamieszczamy na str. 33, szkolenia okresowe prowadzone przez zewnętrzne firmy szkoleniowe nie obejmują najczęściej tematyki stosownej do specyfiki prac wykonywanych przez osoby objęte szkoleniem. Postuluje on rozwiązanie tego problemu przez dodanie do obowiązków służby bhp prowadzenia szkoleń bhp u pracodawców i drastyczne ograniczenie szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne.
To są głosy z ostatnich miesięcy. Natomiast pod koniec 2011 r. Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu przygotowało projekt kompleksowych zmian w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Projekt i wywołaną przezeń dyskusję omówiliśmy na łamach ATESTU, m.in. w numerach: 1/2012, 1–4/2013 (artykuły są dostępne również na stronie www.atest.com.pl). Dyskusja się odbyła, ale wszystko zostało po staremu.

Wydaje się, że znaczna część osób zajmujących się szkoleniami bhp schowała głowę w piasek, udając, że nie dostrzega ułomności systemu szkoleń. Niech lepiej zostanie tak jak jest. Lepiej, ale dla kogo? Chyba nie dla pracowników…

Robert Kozela

redaktor naczelny

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Atest 04/2016

Zobacz pełny spis treści

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne