Dołącz do nas

Flesz

Wyzwanie związane z BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach: co można zrobić?


Z różnych względów europejskie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na wypadki w pracy i choroby zawodowe w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami. Aby zatem poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) w takich przedsiębiorstwach, EU-OSHA uruchomiła projekt służący rozpoznaniu czynników skuteczności polityk, strategii i praktycznych rozwiązań.

Wyniki pierwszej fazy tego projektu zostały opublikowane i zorganizowano seminarium dla zainteresowanych podmiotów w celu omówienia ustaleń.

30% mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw nie prowadzi regularnie ocen ryzyka, w porównaniu z jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą ocen ryzyka, ponad 80% jest zdania, że "ryzyko i zagrożenia są już znane" lub że "nie występują poważniejsze problemy".

EU-OSHA zorganizowała seminarium wysokiego szczebla: „Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w Europie: Jak możemy zapewnić, że będą one bezpiecznymi, zdrowymi i wydajnymi miejscami pracy?”, które odbyło się 28 czerwca w Brukseli z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, partnerów społecznych i innych kluczowych podmiotów i ekspertów akademickich. Dyskusje skupiały się na sposobach zapewniania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu milionów Europejczyków, którzy pracują w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach, oraz na roli tych przedsiębiorstw w gospodarce.

Choć mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% ogółu europejskich przedsiębiorstw i zatrudniają prawie połowę europejskiego zasobu pracowników, mając istotny wkład w europejską gospodarkę, znaczna ich część nie stosuje odpowiednich rozwiązań BHP, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie ich pracowników są często słabo chronione.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek podkreśla:
- Nasze badanie ESENER-2 pokazuje, że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa pod względem rozwiązań BHP pozostają w tyle za większymi przedsiębiorstwami; 30% mikroprzedsiębiorstw nie prowadzi regularnie ocen ryzyka, w porównaniu z jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą ocen ryzyka, ponad 80% jest zdania, że "ryzyko i zagrożenia są już znane" lub że "nie występują poważniejsze problemy”.

Zawarte w sprawozdaniu ustalenia pokazują, że zgodnie z danymi Eurostatu w latach 2008-2012 śmiertelne wypadki występowały najczęściej w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W sprawozdaniu zawarto ogólny wniosek, że literatura zawiera znaczną ilość dowodów na to, że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mają słabe rezultaty pod względem warunków pracy i związanych z pracą skutków dla zdrowia.

Dlaczego zatem zarządzanie BHP jest dla tych przedsiębiorstw takim wyzwaniem? W sprawozdaniu wskazano kilka czynników, w tym niski poziom inwestycji w infrastrukturę BHP, które mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mogą realizować; ograniczoną wiedzę ich właścicieli-zarządzających w zakresie BHP i stosownych wymogów regulacyjnych; ich ograniczone możliwości systematycznego zarządzania; oraz ich podejście i priorytety, biorąc pod uwagę ich ograniczone zasoby i obawy dotyczące ekonomicznego przetrwania ich firmy, wobec czego BHP ma mniejsze znaczenie. Ustalenia pokazują również znaczne braki w bieżącej wiedzy w zakresie skuteczności strategii i interwencji BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach. Więcej wyników tego projektu zostanie opublikowane w ciągu najbliższych dwóch lat, przy czym nacisk zostanie położony na skuteczne polityki, strategie i praktyczne rozwiązania służące poprawie warunków BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach.

Istnieją różne narzędzia i zasoby, których celem jest pomoc tym przedsiębiorstwom w pokonywaniu powyższych barier. Opracowane przez EU-OSHA internetowe narzędzie do oceny ryzyka (OiRA) , przeznaczone w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, jest bezpłatne, dostępne w internecie i łatwe w użyciu oraz zapewnia etapowe podejście do oceny ryzyka. W sumie dostępnych jest 99 narzędzi (a jeszcze więcej jest w trakcie opracowywania) dla 16 państw lub na poziomie UE i obejmują one szeroki zakres różnych sektorów. Ponadto e-przewodniki stworzone równocześnie w ramach kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”  i „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”  zawierają wiele informacji i porad dotyczących zarządzania BHP w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne