Dołącz do nas

Flesz

Wyzwanie związane z BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach: co można zrobić?


Z różnych względów europejskie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na wypadki w pracy i choroby zawodowe w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami. Aby zatem poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) w takich przedsiębiorstwach, EU-OSHA uruchomiła projekt służący rozpoznaniu czynników skuteczności polityk, strategii i praktycznych rozwiązań.

Wyniki pierwszej fazy tego projektu zostały opublikowane i zorganizowano seminarium dla zainteresowanych podmiotów w celu omówienia ustaleń.

30% mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw nie prowadzi regularnie ocen ryzyka, w porównaniu z jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą ocen ryzyka, ponad 80% jest zdania, że "ryzyko i zagrożenia są już znane" lub że "nie występują poważniejsze problemy".

EU-OSHA zorganizowała seminarium wysokiego szczebla: „Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w Europie: Jak możemy zapewnić, że będą one bezpiecznymi, zdrowymi i wydajnymi miejscami pracy?”, które odbyło się 28 czerwca w Brukseli z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, partnerów społecznych i innych kluczowych podmiotów i ekspertów akademickich. Dyskusje skupiały się na sposobach zapewniania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu milionów Europejczyków, którzy pracują w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach, oraz na roli tych przedsiębiorstw w gospodarce.

Choć mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% ogółu europejskich przedsiębiorstw i zatrudniają prawie połowę europejskiego zasobu pracowników, mając istotny wkład w europejską gospodarkę, znaczna ich część nie stosuje odpowiednich rozwiązań BHP, a tym samym bezpieczeństwo i zdrowie ich pracowników są często słabo chronione.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek podkreśla:
- Nasze badanie ESENER-2 pokazuje, że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa pod względem rozwiązań BHP pozostają w tyle za większymi przedsiębiorstwami; 30% mikroprzedsiębiorstw nie prowadzi regularnie ocen ryzyka, w porównaniu z jedynie 3% przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników. Spośród mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które nie prowadzą ocen ryzyka, ponad 80% jest zdania, że "ryzyko i zagrożenia są już znane" lub że "nie występują poważniejsze problemy”.

Zawarte w sprawozdaniu ustalenia pokazują, że zgodnie z danymi Eurostatu w latach 2008-2012 śmiertelne wypadki występowały najczęściej w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W sprawozdaniu zawarto ogólny wniosek, że literatura zawiera znaczną ilość dowodów na to, że mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mają słabe rezultaty pod względem warunków pracy i związanych z pracą skutków dla zdrowia.

Dlaczego zatem zarządzanie BHP jest dla tych przedsiębiorstw takim wyzwaniem? W sprawozdaniu wskazano kilka czynników, w tym niski poziom inwestycji w infrastrukturę BHP, które mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa mogą realizować; ograniczoną wiedzę ich właścicieli-zarządzających w zakresie BHP i stosownych wymogów regulacyjnych; ich ograniczone możliwości systematycznego zarządzania; oraz ich podejście i priorytety, biorąc pod uwagę ich ograniczone zasoby i obawy dotyczące ekonomicznego przetrwania ich firmy, wobec czego BHP ma mniejsze znaczenie. Ustalenia pokazują również znaczne braki w bieżącej wiedzy w zakresie skuteczności strategii i interwencji BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach. Więcej wyników tego projektu zostanie opublikowane w ciągu najbliższych dwóch lat, przy czym nacisk zostanie położony na skuteczne polityki, strategie i praktyczne rozwiązania służące poprawie warunków BHP w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach.

Istnieją różne narzędzia i zasoby, których celem jest pomoc tym przedsiębiorstwom w pokonywaniu powyższych barier. Opracowane przez EU-OSHA internetowe narzędzie do oceny ryzyka (OiRA) , przeznaczone w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, jest bezpłatne, dostępne w internecie i łatwe w użyciu oraz zapewnia etapowe podejście do oceny ryzyka. W sumie dostępnych jest 99 narzędzi (a jeszcze więcej jest w trakcie opracowywania) dla 16 państw lub na poziomie UE i obejmują one szeroki zakres różnych sektorów. Ponadto e-przewodniki stworzone równocześnie w ramach kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”  i „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”  zawierają wiele informacji i porad dotyczących zarządzania BHP w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne