Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Wypadek – czy zawsze oznacza to samo?


Od pewnego czasu nurtowało mnie pytanie: czy wypadek przy pracy zawsze oznacza to samo? Skąd takie pytanie? Jako osoba zarządzająca bezpieczeństwem pracy w dużym zakładzie przemysłowym i audytor bezpieczeństwa pracy w jednej z wiodących jednostek certyfikacyjnych znam dokładnie i precyzyjnie polską definicję wypadku przy pracy.

Jarosław Matwiej

Tak więc rozpocznę od zdefiniowania kontekstu, w którym zrodziły się moje wątpliwości. W pracy audytorskiej często spotykam się z sytuacjami (szczególnie w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym), w których to menedżerowie, aby zaspokoić potrzeby zagranicznych właścicieli i polskich organów nadzoru rynku (przede wszystkim PIP) prowadzą podwójny system rejestracji i raportowania wypadków.

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta i jednoznaczna. Myślę, że kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest sama definicja wypadku przy pracy. Stosowana w Polsce definicja wypadku przy pracy – pozornie zgodna z definicją proponowaną przez ILO – jest przyczyną różnych podejść do klasyfikacji zdarzeń wypadkowych w Polsce i w krajach UE oraz w USA i Kanadzie.

Za wypadek przy pracy uważa się w Polsce nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Pozostała część stosowanej u nas definicji na potrzeby niniejszego artykułu nie ma zastosowania.
ILO precyzuje tę definicję w jednym ze swoich dokumentów dodatkowym aspektem, tj. wypadkiem jest zdarzenie powodujące nieobecność w pracy co najmniej jeden dzień. Dzień zdarzenia nie jest brany pod uwagę. Ten drobny zapis oraz proponowany przez ICMM podział zdarzeń wypadkowych na następujące kategorie: wypadki śmiertelne, wypadki powodujące straty czasu pracy (zwolnienia lekarskie), incydenty bez zwolnień lekarskich, incydenty wymagające pomocy medycznej, incydenty wymagające pierwszej pomocy przedlekarskiej, zdarzenia potencjalnie wypadkowe stanowią źródło „problemu”. W Polsce praktycznie wszystkie kategorie są wypadkami, oczywiście bez zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Już z powyższego widać, że na styku różnych podejść i interpretacji będzie dochodziło do rozbieżności.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne