Dołącz do nas

dobre praktyki

Włącz myślenie – planuj i reaguj!


25 kwietnia rozpoczęła się w Polsce wspólna akcja 10 firm budowlanych tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbywał się pod hasłem „Zaplanuj swój dzień!”.

To właśnie odpowiednio zorganizowane prace, pozwalające na eliminację sytuacji potencjalnie zagrażających życiu, są fundamentem bezpiecznej pracy na budowie. W ramach inicjatywy przez tydzień na budowach i w biurach w całym kraju odbywały się pokazy oraz wykłady na temat bezpieczeństwa, m.in. szkolenie antyterrorystyczne.

Budownictwo już od kilku lat niezmiennie stanowi najbardziej niebezpieczny sektor w Polsce. Tylko w 2015 roku na budowach wydarzyło się aż 5776 wypadków. Jedną z inicjatyw, której nadrzędnym celem jest podnoszenie świadomości pracowników w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy jest Tydzień Bezpieczeństwa. W tym roku głównym przesłaniem akcji jest odpowiedzialne działanie każdego pracownika na wszystkich etapach procesu budowlanego, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy. Akcja skierowana jest nie tylko do pracowników, ale także partnerów biznesowych, inwestorów oraz przyszłych inżynierów.

-Tydzień Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników firm tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i naszych partnerów biznesowych. W ubiegłorocznych warsztatach i pokazach udział wzięło ponad 30 000 osób w niemal 300 lokalizacjach. W nasze działania włączyli się inwestorzy, dostawcy, a także studenci i uczniowie. To przekonuje nas, że takie inicjatywy jak Tydzień Bezpieczeństwa, trzeba pielęgnować i rozwijać – uważa Krzysztof Andrulewicz, Prezes Zarządu Skanska S.A. - Chcemy budować coraz większą koalicję na rzecz bezpieczeństwa na budowach, pokazywać, że mimo konkurowania o kontrakty i rywalizacji w wielu obszarach to jest obszar, który łączy nas wszystkich – dbałość o bezpieczeństwo, życie i zdrowie osób na naszych budowach. Tydzień Bezpieczeństwa to czas, w którym w szczególny sposób koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić lepiej i nad czym należy pracować, abyśmy w kwestii bezpieczeństwa stawali się jeszcze lepsi, bardziej świadomi i odpowiedzialni – dodaje Krzysztof Andrulewicz

Nie tylko na budowie

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbyły się nie tylko warsztaty i pokazy na budowach dotyczące m.in. pierwszej pomocy, ratownictwa na pracy na wysokości. Organizatorzy zaplanowali także szkolenia z bezpiecznej jazdy w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz po raz pierwszy w Polsce odbyło się szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników biurowych.

- Warsztat został przeprowadzony przez wysoko wyspecjalizowane osoby, mające doświadczenie w taktyce oraz technice walki z organizacjami terrorystycznymi. Opowiedziały między innymi o tym, jak powinniśmy zachować się w przypadku ataku terrorystycznego na obiekt biurowy, co robić w sytuacji, gdy staniemy się zakładnikami oraz jak umiejętnie współpracować z organami bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia – mówi Patryk Halota, menedżer BHP w Skanska.

Szkolenie antyterrorystyczne zostało przeprowadzone w warszawskim biurowcu Atrium 1. Dla pracowników biurowych przewidziany był także kurs Corporate Wellnes, który pomoże im utrzymać samopoczucie w pracy w jak najlepszej kondycji.

Widzisz? Reaguj!

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa oprócz istotnego planowania działań oraz analizy i eliminacji sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dotykał także kwestii współodpowiedzialności. To właśnie współpraca i odpowiedzialność każdego pracownika, bez względu na pełnioną funkcję i etap procesu budowlanego, pozwala zmniejszyć liczbę wypadków i uczynić miejsce pracy bezpieczniejszym.

- Każdy z nas na budowie – niezależnie od obejmowanego stanowiska czy miejsca pracy – jest i powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo. To od naszej reakcji może zależeć życie i zdrowie osób nas otaczających. Z drugiej strony, to w czyiś rękach może leżeć nasze bezpieczeństwo. Często gubi nas nieznajomość procedur BHP, ale także rutyna i brak wyobraźni. Istotne jest zarówno prawidłowe planowanie prac na budowie, jak i odpowiedzialny nadzór. Ten Tydzień Bezpieczeństwa ma nam przypomnieć jak ważne są współdziałanie i współodpowiedzialność - wyjaśnia Daria Krawczak, Menedżer Zespołu ds. BHP w Skanska S.A.

Ponadto organizatorzy, chcąc jak najlepiej zaplanować działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, stworzyli także Książkę Pomysłów, w której zebrano najciekawsze i najbardziej przydatne działania promujące bezpieczeństwo. Pomysły te wykorzystać można na wszystkich budowach nie tylko podczas obecnego tygodnia, ale przez cały rok.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne