Dołącz do nas

dobre praktyki

Wizualna Karta Oceny Ryzyka


W celu doskonalenia i popularyzowania procesu oceny ryzyka zawodowego wprowadziliśmy w zakładzie Dell Łódź wizualną kartę oceny ryzyka.

Narzędzie to pozwala na przedstawienie w sposób przystępny dla pracownika informacji na temat podstawowych zagrożeń na stanowisku pracy, skali ryzyka oraz środków zapobiegawczych.

Wizualna karta oceny ryzyka została opracowana na podstawie szczegółowej oceny ryzyka, zawiera zagrożenia, które najczęściej występują na stanowisku pracy.

Każda karta jest ustandaryzowana i składa się ze zdjęcia danego stanowiska pracy wraz ze wskazanymi miejscami wystąpienia zagrożeń oraz ich rodzajami.

Przy każdym zagrożeniu podany jest:
• poziom ryzyka,
• piktogram informacyjny,
• krótki komentarz z podanymi środkami zapobiegawczymi.

Wizualne karty oceny ryzyka wywieszone są przy stanowiskach pracy, w miejscach ogólnie dostępnych dla pracowników.

Do wizualnej karty oceny ryzyka dołączony jest zestaw pytań i odpowiedzi, który wraz z kartą wykorzystywany jest jako materiał podczas szkoleń BHP.

Wizualna ocena ryzyka jest okresowo aktualizowana w przypadku wystąpienia nowych zagrożeń, wypadków czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz gdy wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy. Opracowanie wizualnych kart oceny ryzyka wiąże się z niewielkimi nakładami finansowymi. Podstawowym kosztem jest czas pracy poświęcony na opracowanie kart, wydruk oraz koszt zakupu ramki do powieszenia.

dell

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie Dell Łódź.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczeństwa".
dell

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne