Dołącz do nas

Flesz

W tym roku PIP stawia na merytoryczne wsparcie kadr zarządzających


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 7 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 z planem długofalowym na lata 2013-2015. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.

Wcześniej program działania PIP zaakceptowała Rada Ochrony Pracy. Przedłożony posłom przez Iwonę Hickiewicz dokument uwzględniał wszystkie jej zalecenia, zawarte w stanowisku z 10 grudnia ub. r.
Szefowa PIP przypomniała, że w roku obecnym inspekcja pracy rozpoczęła realizację pierwszego etapu długofalowych działań prewencyjno-kontrolnych, zaplanowanych na lata 2013 – 2015.
Szczególna uwaga zostaje w nim zwrócona na kwestię przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu, a zwłaszcza na zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających zawarcie umowy o pracę i na nadużywanie umów terminowych. Działania kontrolne PIP mają być wsparte kampanią informacyjno-promocyjną: „Zanim podejmiesz pracę”, skierowaną do pracowników i osób rozpoczynających aktywność zawodową.

W sferze bezpieczeństwa pracy głównymi celami programu są ograniczenie skali wypadkowości w miejscu pracy i rozszerzanie działalności prewencyjnej. Szczególne znaczenie przypisane zostaje działaniom zapobiegawczym, polegającym na merytorycznym wsparciu kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz systematycznym nadzorze nad warunkami pracy.
Wśród rocznych zadań urzędu bardzo ważną częścią jego działań pozostaje problematyka wypłaty należności pracowniczych. Zintensyfikowane mają być kontrole zatrudniania pracowników tymczasowych, kontynuowane będą kontrole czasu pracy kierowców i placówek leczniczych. Duża uwaga inspektorów pracy skierowana jest na prace budowlane i rozbiórkowe, podziemne zakłady górnicze, zakłady przemysłu spożywczego i szkoły.

W dyskusji posłowie zwrócili uwagę na bardzo częste i rodzące liczne nieprawidłowości zjawisko ucieczki od zawierania stosunku pracy w inne formy zatrudnienia, zwłaszcza tzw. umowy śmieciowe i samozatrudnianie. Postanowili przyjrzeć się bliżej problemowi i poświęcić mu jedno z marcowych posiedzeń komisji.

Fot: PIP

[PIP]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne