Dołącz do nas

Flesz

W kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaangażowało się ponad 100 partnerów w całej Europie.


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych.

W sieci oficjalnych partnerów kampanii są europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące różne sektory, w tym federacje pracodawców i pracowników, platformy technologiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wielonarodowe. Do kampanii przyłączyli się również partnerzy medialni, aby pomóc w podnoszeniu świadomości poprzez swoje publikacje i internet.

27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się.

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” skupia się na zrównoważonym życiu zawodowym w kontekście starzenia się europejskich pracowników. Jej głównym przesłaniem jest zapobieganie zagrożeniom w trakcie całego życia zawodowego, a podstawą zapobiegania wypadkom i chorobom w pracy ma być ocena ryzyka w połączeniu z rehabilitacją, powrotem do pracy i uczeniem się przez całe życie.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek wyjaśniła, jak duże znaczenie mają partnerzy kampanii: „27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się. Kwestią zasadniczą będzie przy tym zapobieganie zagrożeniom . Poprzez przystąpienie do kampanii na lata 2016-2017 organizacje mogą wytyczać wzorce i przodować we wdrażaniu praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w miejscu pracy. Ich udział ma zasadnicze znaczenie dla przybliżenia kampanii jak największemu gronu odbiorców”.

Pierwsza fala oficjalnych partnerów przystępujących do kampanii składa się w dużej mierze z organizacji, które przedłużyły swoje zaangażowanie w następstwie ich owocnego udziału w kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” prowadzonej w latach 2014-2015. Chcą one nadal korzystać z wielu korzyści wynikających z tego partnerstwa, w tym ze zwiększonej dostrzegalności, narzędzi i materiałów związanych z kampanią, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Objaśniając swoje oczekiwania jako oficjalnego partnera kampanii, Luca VISENTINI, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), powiedział: „ETUC oczekuje, że kampania zwiększy świadomość w zakresie konieczności zaangażowania pracowników i komitetów ds. bezpieczeństwa w poprawę profilaktyki we wszystkich grupach wiekowych i miejscach pracy oraz w zakresie konieczności podjęcia działań na szczeblu ustawodawczym w celu poprawy warunków pracy w Europie”.

Jeżeli chodzi o udział BUSINESSEUROPE w kampanii, dyrektor generalny tej organizacji Markus J. BEYRER stwierdził: „Musimy przeanalizować, jak pracownicy mogą pozostać aktywni zawodowo przez dłuższy czas, przy utrzymaniu ich dobrego zdrowia i wydajności w całym okresie życia zawodowego. Jednocześnie powinniśmy unikać stosowania uogólnień i stereotypów dotyczących wieku. Mamy nadzieję, że kampania pomoże pracodawcom poprzez wyposażenie ich w pożyteczne informacje i narzędzia w tym względzie”.

Oficjalni partnerzy kampanii mają również możliwość uczestniczenia w licznych wydarzeniach i działaniach, w tym między innymi konkurowania w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w specjalnej kategorii dla partnerów kampanii. Sami partnerzy będą również regularnie w trakcie całej kampanii organizować wydarzenia związane z wymianą dobrych praktyk. Dla organizacji są one okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie skutecznych praktyk zarządzania BHP w odniesieniu do starzenia się w miejscu pracy.

Przewiduje się, że jesienią 2016 r. do kampanii przystąpi druga fala partnerów. EU-OSHA zachęca zainteresowane podmioty do zgłaszania się online do września 2016 r.

Wśród partnerów medialnych, którzy dotychczas przystąpili do kampanii, są dziennikarze i redaktorzy zajmujący się BHP w całej Europie, wykorzystujący swoje sieci kontaktów i publikacje, media internetowe i społecznościowe w celu propagowania kampanii i jej przesłania. Organizują oni również wydarzenia, uwzględniają materiały kampanii w kursach szkoleniowych, promują Europejski Konkurs Dobrych Praktyk oraz zachęcają do zgłaszania nominacji.

Linki:

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne