Dołącz do nas

Flesz

W kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaangażowało się ponad 100 partnerów w całej Europie.


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych.

W sieci oficjalnych partnerów kampanii są europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące różne sektory, w tym federacje pracodawców i pracowników, platformy technologiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa wielonarodowe. Do kampanii przyłączyli się również partnerzy medialni, aby pomóc w podnoszeniu świadomości poprzez swoje publikacje i internet.

27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się.

Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” skupia się na zrównoważonym życiu zawodowym w kontekście starzenia się europejskich pracowników. Jej głównym przesłaniem jest zapobieganie zagrożeniom w trakcie całego życia zawodowego, a podstawą zapobiegania wypadkom i chorobom w pracy ma być ocena ryzyka w połączeniu z rehabilitacją, powrotem do pracy i uczeniem się przez całe życie.

Dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek wyjaśniła, jak duże znaczenie mają partnerzy kampanii: „27% pracowników w UE uważa, że nie byliby w stanie wykonywać swojej obecnej pracy do wieku 60 lat. Musimy poprawić życie zawodowe wszystkich pokoleń pracowników, propagując zrównoważone życie zawodowe i zdrowe starzenie się. Kwestią zasadniczą będzie przy tym zapobieganie zagrożeniom . Poprzez przystąpienie do kampanii na lata 2016-2017 organizacje mogą wytyczać wzorce i przodować we wdrażaniu praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w miejscu pracy. Ich udział ma zasadnicze znaczenie dla przybliżenia kampanii jak największemu gronu odbiorców”.

Pierwsza fala oficjalnych partnerów przystępujących do kampanii składa się w dużej mierze z organizacji, które przedłużyły swoje zaangażowanie w następstwie ich owocnego udziału w kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” prowadzonej w latach 2014-2015. Chcą one nadal korzystać z wielu korzyści wynikających z tego partnerstwa, w tym ze zwiększonej dostrzegalności, narzędzi i materiałów związanych z kampanią, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Objaśniając swoje oczekiwania jako oficjalnego partnera kampanii, Luca VISENTINI, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), powiedział: „ETUC oczekuje, że kampania zwiększy świadomość w zakresie konieczności zaangażowania pracowników i komitetów ds. bezpieczeństwa w poprawę profilaktyki we wszystkich grupach wiekowych i miejscach pracy oraz w zakresie konieczności podjęcia działań na szczeblu ustawodawczym w celu poprawy warunków pracy w Europie”.

Jeżeli chodzi o udział BUSINESSEUROPE w kampanii, dyrektor generalny tej organizacji Markus J. BEYRER stwierdził: „Musimy przeanalizować, jak pracownicy mogą pozostać aktywni zawodowo przez dłuższy czas, przy utrzymaniu ich dobrego zdrowia i wydajności w całym okresie życia zawodowego. Jednocześnie powinniśmy unikać stosowania uogólnień i stereotypów dotyczących wieku. Mamy nadzieję, że kampania pomoże pracodawcom poprzez wyposażenie ich w pożyteczne informacje i narzędzia w tym względzie”.

Oficjalni partnerzy kampanii mają również możliwość uczestniczenia w licznych wydarzeniach i działaniach, w tym między innymi konkurowania w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w specjalnej kategorii dla partnerów kampanii. Sami partnerzy będą również regularnie w trakcie całej kampanii organizować wydarzenia związane z wymianą dobrych praktyk. Dla organizacji są one okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie skutecznych praktyk zarządzania BHP w odniesieniu do starzenia się w miejscu pracy.

Przewiduje się, że jesienią 2016 r. do kampanii przystąpi druga fala partnerów. EU-OSHA zachęca zainteresowane podmioty do zgłaszania się online do września 2016 r.

Wśród partnerów medialnych, którzy dotychczas przystąpili do kampanii, są dziennikarze i redaktorzy zajmujący się BHP w całej Europie, wykorzystujący swoje sieci kontaktów i publikacje, media internetowe i społecznościowe w celu propagowania kampanii i jej przesłania. Organizują oni również wydarzenia, uwzględniają materiały kampanii w kursach szkoleniowych, promują Europejski Konkurs Dobrych Praktyk oraz zachęcają do zgłaszania nominacji.

Linki:

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne