Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych


Wózki jezdniowe umożliwiają transport ciężkich ładunków, które nie powinny być przenoszone ręcznie. Często w potocznym języku możemy spotkać się z innymi określeniami jak: wózki podnośnikowe, widłowe, widlaki, sztaplarki czy raki. Nawiązanie do wideł w potocznym nazewnictwie wynika z faktu, iż jest to najpopularniejszy rodzaj osprzętu wykorzystywanego w tych urządzeniach, ale nie jedyny.

Mieczysław Kluska

Najbardziej prawidłowym określeniem jest użycie nazwy wózki jezdniowe [1], ponieważ tylko ona obejmuje całe spektrum tych maszyn. Ponadto takie nazewnictwo funkcjonuje w nadawanych uprawnieniach, niezależnie od ukończonych kursów lub szkoleń.

Kierowcą wózka jezdniowego może zostać pracownik, który spełnił następujące warunki:
1. wiek – co najmniej 18 lat,
2. potwierdził stan zdrowia stosownym orzeczeniem lekar- skim [2],
3. odbył instruktaż stanowiskowy, zakończony sprawdzeniem wiedzy,
4. ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie (kurs) i uzyskał kwaliikacje, potwierdzone stosownym zaświadczeniem,
5. uzyskał imienne zezwolenie, wydane przez pracodawcę.

Alternatywnie – zamiast punktów 4) i 5)

6. ukończył kurs operatorów na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),
albo
7. zdał egzamin państwowy na operatora w Urzędzie Dozoru Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwaliikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79 poz. 849).

„Uprawnienia wewnętrzne”, czyli imienna zgoda na użytkowanie wózków jezdniowych, to obecnie jedna z najpopularniejszych dróg zdobycia uprawnień do prowadzenia tych urządzeń szczególnie w irmach, gdzie występuje duża rotacja pracowników. Należy pamiętać o kilku istotnych elementach, aby takie uprawnienia miały moc prawną. Nie można zapominać, że drogą do zdobycia uprawnień jest ukończenie kursu [3]. Istnieje wiele irm, które organizują szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych (również w siedzibie pracodawcy), ale warunkiem nabycia uprawnień jest odbycie kursu w oparciu o program stworzony i udostępniony przez UDT. Należy mieć pewność, że irma posiada oryginalny program nauczania, uprawniający do nadawania ww. uprawnień zawodowych, co można sprawdzić w dostępnym w Internecie „Wykazie irm posiadających program szkolenia udostępniony przez Urząd Dozoru Technicznego.”
Warto wspomnieć, że do 2010 r. oprócz UDT opracowywaniem programów kursów do obsługi wózków jezdniowych zajmował się również Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Programy Ośrodka zostały przejęte przez Akademię UDT i nadal są aktualne.

Czas trwania kursu jest zróżnicowany w zależności od rodzaju wózka, na który chcemy zdobyć uprawnienia i wynosi odpowiednio dla poszczególnych wózków (w godzinach lekcyjnych, czyli 45 min):

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne