Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Umowa europejska ADR: zmiany 2011–2013


Spośród zmian przepisów należy zasygnalizować lawinę zmian w podstawowej dla ADR tabeli A w dziale 3.2. Poza wykazem sklasyfikowanych już przez ekspertów ONZ towarów niebezpiecznych, tabela zawiera dla każdej pozycji, zakodowane za pomocą kodów alfanumerycznych, warunki bezpiecznego przewozu tych towarów.

Bolesław Hancyk

W numerze 8/2010 Atestu autor opisał pracę 37. sesji Podkomitetu Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, jej zakres tematyczny i sposób podejmowania decyzji dotyczących publikacji nowych zaleceń dla transportowych przepisów modalnych.

Prezentujemy przykładowy mechanizm przekształcania opisanych tam zaleceń ONZ w formę przepisów regulujących transport drogowy. Są one dyskutowane w Komisji Wspólnej Ekspertów RID/ADR, gdzie następnie są przekształcane w formę przepisów i zamieszczane co dwa lata, jako obowiązujące, w załącznikach A i B do umowy europejskiej ADR i w regulaminie RID. Należy podkreślić, że zalecenia ONZ, mające charakter globalny, są przekształcane w ramach ADR w przepisy dostosowane do warunków europejskich. Należy także przypomnieć, że ADR jest autonomicznym systemem bezpieczeństwa dla przemieszczania towarów niebezpiecznych, głównie chemicznych, po drogach kołowych.

Ilustracją sposobu przekształcania zaleceń ONZ w formę przepisów będzie ich zbiór, który zostanie włączony do umowy ADR w wersji obowiązującej w latach 2009–2010. W tym okresie eksperci państw europejskich – sygnatariuszy umowy ADR – pracowali nad przekształceniem zbioru zaktualizowanych zaleceń ONZ z lat 2007–2009 w znowelizowane przepisy ADR, które weszły formalnie w życie 1 stycznia 2011 r.
W wersji roboczej wspomniany zbiór nowych przepisów, będący sumą regulacji cząstkowych, został zebrany w dokumencie ECE/TRANS/WP.15/204 i zatwierdzony na 87. sesji Grupy Roboczej Ekspertów – WP.15 ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych. Opublikowane oficjalne wersje zatwierdzonych zmian w ADR w językach angielskim i francuskim tłumaczone są w państwach członkowskich na ich języki oficjalne. Okres przejściowy na wdrożenie aktualizacji wynosi 6 miesięcy od 1 stycznia każdego dwuletniego okresu wdrażania kolejnych nowelizacji.

Harmonizacja ADR z zaleceniami ONZ

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne