Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Typowe błędy w ocenie ryzyka zawodowego


W latach 90. w ramach harmonizacji przepisów krajowych z wymaganiami unijnymi, w szczególności dyrektywy ramowej 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r., pojawiły się w Kodeksie pracy zapisy wprowadzające obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym (1991 r. – ówczesny art. 215), a następnie sporządzania jego analizy, dokumentowania i zapobiegania.

Zdzisław Jan Zasada

Mimo wieloletniego doświadczenia, wciąż zdarza się, że ocena ryzyka zawodowego jest albo mało przydatnym w praktyce spełnieniem wymagań prawnych, albo uśpieniem sumienia pracodawcy, który widząc w tabeli oceny określenie „akceptowalne” uznaje, że zrobił już wszystko na ten temat, co powinien zrobić. Po czym dokumentacja ląduje w komórce bhp, odkurzana jedynie z okazji kontroli PIP, wypadku przy pracy lub dla przedstawiania jej innym organom.

Wykorzystując dostępne metody badawcze, dosyć łatwo jest przeprowadzić oraz sporządzić dokumentację orz, co w konsekwencji uczyni ją narzędziem wspomagającym system zarządzania bezpieczeństwem pracy. Tym niemniej, od samego początku procesu oceny ryzyka zawodowego, należy unikać wielu popełnianych błędów.

Jak pokazuje praktyka – pracodawcy i oceniający ryzyko zawodowe materiały zdobywają najczęściej drogą internetową, traktując je jako jedyne źródło wiedzy o stanowiskach, zagrożeniach, sporządzeniu oceny oraz jej dokumentowaniu. Rzadko posiłkują się literaturą fachową, opracowaniami lub korzystają z ogólnopolskich czasopism traktujących o bhp. Często pracownik, na którego stanowisku ryzyko zostało ocenione, zaznajamiając się z wynikiem oceny, nie zawsze zdaje sobie sprawę z pełnego katalogu zagrożeń. Utrwalane jest więc w nim przekonanie, że dokument zawiera jedynie te zagrożenia, które pracownik na danym stanowisku poznał podczas przygotowania zawodowego w szkole. Nadal jednak nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zachoruje lub ulegnie wypadkowi w tym środowisku pracy.

Przedmiotem niniejszego rozważania jest zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów w toku dokonywania orz na wszystkich jej etapach.

Planowanie oceny ryzyka zawodowego

Proces planistyczny polega przede wszystkim na uświadomieniu kadrze kierowniczej oraz pracownikom kolejności działań i metodycznego zakresu oceny ryzyka. Zaczyna się on od identyfikacji zagrożeń i kończy na określeniu efektów przeprowadzonych czynności. Ważne jest poświęcenie uwagi sytuacjom mogącym wywołać zagrożenie, chorobę zawodową, ale przede wszystkim działaniom prowadzącym do zlikwidowania lub zminimalizowania czynników wypadkowych i chorobotwórczych. Należy położyć nacisk na wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, co wiązać się będzie z przeznaczeniem odpowiednich nakładów finansowych.

bhp1

Główne elementy procesu oceny ryzyka.

Typowe błędy podczas prac planistycznych dotyczących oceny ryzyka zawodowego

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Podobał Ci się ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne