Dołącz do nas

dobre praktyki

Trzymaj się reguł


Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. jako główne narzędzie prewencji wypadkowej stosuje identyfikacje potencjalnych sytuacji niebezpiecznych w ramach szerokiego programu motywacyjnego bhp „Trzymaj się reguł”.

Program obejmuje:
• identyfikację sytuacji potencjalnie niebezpiecznych,
• rejestrowanie ich w specjalnie przygotowanej bazie elektronicznej,
• nagrodzenie osób wylosowanych spośród tych, które zgłosiły sytuacje niebezpieczne atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł każda,
• zidentyfikowanie najbezpieczniejszych kierowców.

Niezależnie od zasad programu motywacyjnego jeśli pracownik wskaże rozwiązania techniczne zmniejszające zagrożenie może zgłosić swój pomysł w programie innowacyjnym. W ten sposób może otrzymać dodatkową nagrodę, jeśli jego projekt zostanie zaakceptowany i przyjęty do realizacji.

Jednym z elementów programu jest wdrożenie narzędzi pomagających dyscyplinować pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonych zasad. W tym celu został ustanowiony system „żółtych kartek”. Każdy kto w przeciągu roku otrzyma trzy „żółte kartki” podlega karze upomnienia, ukaranie trzema kartkami w półroczu skutkuje karą nagany.

Dla zwiększania motywacji wśród pracowników działu sprzedaży wybieramy najbezpieczniejszych kierowców, którzy również są włączeni w losowanie nagród rzeczowych. Dla wzmocnienia przekazu monitorujemy też najniebezpieczniejszych kierowców, którzy podlegają pod system dyscyplinowania i otrzymują „żółte kartki”.

trzymaj-sie-regul

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie Coca-Cola HBC Polska.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczeństwa".
coca-cola

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne