Dołącz do nas

Flesz

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy


Nieprzerwanie od dwutysięcznego roku, w drugą sobotę września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Celem nadrzędnym jest budowanie świadomości, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Obowiązek udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy spoczywa na każdym z nas, w szczególności zaś na pracodawcy, który jest zobowiązany do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Co roku wypadkom przy pracy ulega bardzo wiele osób – niekiedy liczba ta przewyższa nawet poszkodowanych w wypadkach drogowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, tylko w pierwszej połowie 2016 roku liczba wypadków przy pracy wyniosła ogółem 38927 i była o 5,7% większa niż w analogicznym okresie w 2015 roku. Służby medyczne przyznają, że obrażenia byłyby mniejsze, gdybyśmy potrafili odpowiednio zareagować.

Odpowiednia reakcja

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia, czyli proste, natychmiastowe zabiegi, mające na celu ratowanie ludzkiego zdrowia i życia, za pomocą ogólnodostępnych środków. Wiele osób przyznaje, że tym, co uniemożliwia im wykonanie podstawowych czynności jest strach przed popełnieniem błędu, wynikający niekiedy z niewystarczającej liczby szkoleń – przede wszystkim tych praktycznych. W ten sposób właśnie narodziła się idea Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, podczas którego promowane są zachowania, których każdy z nas powinien się wyuczyć. Im więcej praktyki – tym mniejszy stres w zderzeniu z rzeczywistym wypadkiem.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, to inicjatywa zasługująca na szczególną uwagę, ponieważ chodzi w niej o najwyższe wartości – zdrowie i życie ludzkie. Należy pamiętać, że w każdej chwili każdy z nas może stać się ofiarą wypadku i potrzebować pilnej pomocy, która nierzadko decyduje o przeżyciu. To, co hamuje wiele osób przed jej udzieleniem to lęk związany z popełnieniem błędu, który często wynika po prostu z braku wiedzy. Z punktu widzenia pracodawcy cykliczne, wysokiej jakości szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy, to inwestycja, która z pewnością się zwróci i zaprocentuje w nieocenionej i niepoliczalnej skali, w momencie, w którym zdarzy się wypadek – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska.

Pierwsza pomoc a bezpieczeństwo pracy

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy, a także osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy wpływa na poczucie komfortu i bezpieczeństwa wśród pracowników. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu niezbędnego do udzielenia pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osób, które mają za zadanie udzielić pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy i, co oczywiste, przeszkolenia takich osób.

W badaniu „Bezpieczeństwo w pracy 2015”, zrealizowanym przez instytut badawczy TNS na zlecenie Koalicji „Bezpieczni w Pracy”, poziom bezpieczeństwa pracy w zakładach oceniono na 6,7 punktów w 10. stopniowej skali (10 punktów – brak zagrożenia) - oznacza to, że przeciętne zagrożenie postrzegane jest jako małe.

- Należy pamiętać, że szkolenie BHP i szkolenie z profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy, to dwa zróżnicowane pod względem tematyki obszary, z których pracownicy powinni być szkoleni osobno, w odrębnych cyklach – mówi Karolina Zalwert, Dyrektor Działu Szkolenia SEKA S.A. Część teoretyczna jest niezwykle istotna, natomiast to praktyka pokazuje jak organizm poszkodowanego reaguje na to, co robimy udzielając pomocy i pozwala poczuć się jak w realnym zdarzeniu. Co więcej, część praktyczna szkoleń pozwala oswoić się z lękiem, który hamuje i uniemożliwia wykonanie kilku prostych czynności mogących uratować życie. Zdrowie i życie są tym, o co troszczymy i obawiamy się najbardziej, a komfort oraz poczucie bezpieczeństwa to nasze podstawowe potrzeby. W celu ich zaspokojenia, również na terenie zakładu pracy, niezbędne jest dostarczenie wiedzy  i umiejętności  niezbędnych do ochrony życia i zdrowia swojego i współpracowników  – podsumowuje.

[Koalicja Bezpieczni w Pracy]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne