Dołącz do nas

Flesz

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy


Nieprzerwanie od dwutysięcznego roku, w drugą sobotę września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Celem nadrzędnym jest budowanie świadomości, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

Obowiązek udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy spoczywa na każdym z nas, w szczególności zaś na pracodawcy, który jest zobowiązany do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Co roku wypadkom przy pracy ulega bardzo wiele osób – niekiedy liczba ta przewyższa nawet poszkodowanych w wypadkach drogowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, tylko w pierwszej połowie 2016 roku liczba wypadków przy pracy wyniosła ogółem 38927 i była o 5,7% większa niż w analogicznym okresie w 2015 roku. Służby medyczne przyznają, że obrażenia byłyby mniejsze, gdybyśmy potrafili odpowiednio zareagować.

Odpowiednia reakcja

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia, czyli proste, natychmiastowe zabiegi, mające na celu ratowanie ludzkiego zdrowia i życia, za pomocą ogólnodostępnych środków. Wiele osób przyznaje, że tym, co uniemożliwia im wykonanie podstawowych czynności jest strach przed popełnieniem błędu, wynikający niekiedy z niewystarczającej liczby szkoleń – przede wszystkim tych praktycznych. W ten sposób właśnie narodziła się idea Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, podczas którego promowane są zachowania, których każdy z nas powinien się wyuczyć. Im więcej praktyki – tym mniejszy stres w zderzeniu z rzeczywistym wypadkiem.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, to inicjatywa zasługująca na szczególną uwagę, ponieważ chodzi w niej o najwyższe wartości – zdrowie i życie ludzkie. Należy pamiętać, że w każdej chwili każdy z nas może stać się ofiarą wypadku i potrzebować pilnej pomocy, która nierzadko decyduje o przeżyciu. To, co hamuje wiele osób przed jej udzieleniem to lęk związany z popełnieniem błędu, który często wynika po prostu z braku wiedzy. Z punktu widzenia pracodawcy cykliczne, wysokiej jakości szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy, to inwestycja, która z pewnością się zwróci i zaprocentuje w nieocenionej i niepoliczalnej skali, w momencie, w którym zdarzy się wypadek – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska.

Pierwsza pomoc a bezpieczeństwo pracy

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy, a także osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy wpływa na poczucie komfortu i bezpieczeństwa wśród pracowników. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu niezbędnego do udzielenia pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osób, które mają za zadanie udzielić pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy i, co oczywiste, przeszkolenia takich osób.

W badaniu „Bezpieczeństwo w pracy 2015”, zrealizowanym przez instytut badawczy TNS na zlecenie Koalicji „Bezpieczni w Pracy”, poziom bezpieczeństwa pracy w zakładach oceniono na 6,7 punktów w 10. stopniowej skali (10 punktów – brak zagrożenia) - oznacza to, że przeciętne zagrożenie postrzegane jest jako małe.

- Należy pamiętać, że szkolenie BHP i szkolenie z profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy, to dwa zróżnicowane pod względem tematyki obszary, z których pracownicy powinni być szkoleni osobno, w odrębnych cyklach – mówi Karolina Zalwert, Dyrektor Działu Szkolenia SEKA S.A. Część teoretyczna jest niezwykle istotna, natomiast to praktyka pokazuje jak organizm poszkodowanego reaguje na to, co robimy udzielając pomocy i pozwala poczuć się jak w realnym zdarzeniu. Co więcej, część praktyczna szkoleń pozwala oswoić się z lękiem, który hamuje i uniemożliwia wykonanie kilku prostych czynności mogących uratować życie. Zdrowie i życie są tym, o co troszczymy i obawiamy się najbardziej, a komfort oraz poczucie bezpieczeństwa to nasze podstawowe potrzeby. W celu ich zaspokojenia, również na terenie zakładu pracy, niezbędne jest dostarczenie wiedzy  i umiejętności  niezbędnych do ochrony życia i zdrowia swojego i współpracowników  – podsumowuje.

[Koalicja Bezpieczni w Pracy]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne