Dołącz do nas

dobre praktyki

Strategią firmy – szeroko pojęte bezpieczeństwo


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Odolanowie produkuje z gazu zaazotowanego gaz wysokometanowy tłoczony do krajowej sieci przesyłowej, odzyskuje z tego gazu hel oraz oczyszcza go i skrapla. Odbywa się to w zaawansowanych procesach technologicznych takich, jak: oczyszczanie gazu zaazotowanego; destylacja gazu ziemnego; sprężanie gazu wysokometanowego; oczyszczanie koncentratu helowego; skraplanie i magazynowanie ciekłego helu w temp. około 4 K.

Maria Niedzielska

W wyniku tych procesów otrzymywany jest: gaz ziemny wysokometanowy grupy E, gaz ziemny skroplony (LNG), azot ciekły i gazowy, hel ciekły i gazowy.
Unikalne właściwości helu, takie jak: najniższa temperatura wrzenia, mała gęstość, duża przewodność cieplna i wysoki potencjał jonizacji oraz chemiczna obojętność i stabilność, pozwalają na różnorodne jego wykorzystywanie. Hel gazowy jest używany w spawalnictwie jako gaz osłonowy; do czyszczenia i tworzenia obojętnej atmosfery, np. na instalacjach kriogenicznych oraz w przemyśle elektronicznym; w chromatografii gazowej jako gaz nośny; przy wykrywaniu nieszczelności w urządzeniach wysokociśnieniowych i próżniowych; jako składnik mieszanki oddechowej dla nurkujących na dużych głębokościach oraz w terapii medycznej; w baloniarstwie; w produkcji półprzewodników.
Hel ciekły wykorzystywany jest m.in. do schładzania magnesu nadprzewodzącego w magnetycznym rezonansie medycznym MRI i jądrowym rezonansie NMR; w nadprzewodnictwie i do produkcji światłowodów; w programach kosmicznych do produkcji paliwa rakietowego lub przy schładzaniu teleskopów; w programach wojskowych do schładzania czujników podczerwieni używanych do lokalizacji i naprowadzania; w programach badawczych akceleratorów cząstek.

Ze względu na ilość gazu palnego znajdującego się w instalacjach i zbiornikach odolanowski Oddział PGNiG został zakwalifikowany do kategorii zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 153 pracowników. Firma nie zatrudnia pracowników młodocianych i niepełnosprawnych. Natomiast umożliwia studentom odbycie praktyk zawodowych, a także służy pomocą przy pisaniu prac dyplomowych.
Zasady dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy uregulowane zostały w procedurze „Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego”, uwzględniającej wymagania normy PN-N-18002:2000. Wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane i opisane w załączniku do procedury, co w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie oceny ryzyka na stanowiskach pracy. Zakład posiada udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego obejmującą 56 grup stanowisk pracy. Weryfikacja kart oceny ryzyka dokonywana jest przy wprowadzaniu wszelkich zmian odnoszących się do stanowiska, jednak nie rzadziej niż raz na trzy lata.
Co roku tworzony jest „Plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań zapobiegawczych i korygujących ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy”. Przy planowaniu działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń na stanowiskach pracy nadrzędnym celem jest podejmowanie działań technicznych i organizacyjnych, a środki ochrony indywidualnej stosowane są tylko w sytuacjach, gdy nie ma możliwości podjęcia innych działań.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne