Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed zakłóceniowym łukiem elektrycznym


Podczas prac z instalacjami elektrycznymi mogą pojawić się zakłóceniowe łuki elektryczne, które wydzielają ogromne ilości energii w ciągu ułamków sekundy i tym samym stanowią śmiertelne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. W celu lepszego zwalczania tych zagrożeń w praktyce grupa robocza działająca przy Komisji Ochrony Pracy i Normalizacji określiła cele i wymagania dla badań naukowych dotyczących ochrony przed zakłóceniowym łukiem elektrycznym.

Corado Mattiuzzo

Zakłóceniowy łuk elektryczny to rozładowanie energii w formie wysokiej temperatury, której towarzyszy fala ciśnienia, głośny wybuch, błysk oraz promieniowanie. Te różne formy narażenia nie stanowią jednak jedynego powodu, dla którego ocena ryzyka przy instalacjach elektrycznych jest procesem tak bardzo złożonym. Dzieje się tak zwłaszcza dlatego, że w przeciwieństwie do na przykład narażenia na hałas, zagrożenia te nie mogą zostać określone ilościowo. Bardzo trudno określić na podstawie charakterystyki instalacji i potencjalnej emisji rzeczywisty poziom ekspozycji, na którą narażony jest pracownik, szczególnie w formie energii padającej. Operator jest jednak w stanie przeprowadzić analizę zagrożenia w oparciu o charakterystykę instalacji i zadecydować o tym, czy i w jakich warunkach można bezpiecznie pracować. Na podstawie oceny ryzyka pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, które redukują energię występującą w przypadku zakłóceniowego łuku elektrycznego i chronią skutecznie na przykład przed oparzeniami drugiego stopnia

DKE1 opracowuje obecnie metody mające służyć określaniu charakterystyki instalacji. Mają one umożliwić operatorom sklasyfikowanie instalacji zgodnie z potencjalnym poziomem energii padającej, tak aby można było odpowiednio dobrać środki ochrony indywidualnej. Pytanie jakie środki ochrony indywidualnej są odpowiednie dla danej energii padającej jest jednocześnie zagadnieniem poruszanym w kontekście serii norm EN (IEC) 614822 dotyczących środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas prac z łukiem elektrycznym. W przeciwieństwie do bardziej subiektywnych, czysto wizualnych metod używanych dotychczas3 , metody badawcze określone w normach opierają się na określonych poziomach energii padającej, które pozwalają na zmierzenie penetracji ciepła przez ŚOI i w związku z tym na określenie odpowiedniej klasy ochrony.

Dyskusja na temat normalizacji środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z normą EN 61482-1-2 przyjęto średnią w wysokości 423 kJ/m2 dla energii termicznej w badaniach odzieży ochronnej o najwyższej klasie ochrony (klasa 2). Jednak ze względu na to, że przy pracy na otwartych instalacjach z łukiem o niskim lub średnim napięciu może wystąpić wyższa energia padająca, krytycy normy poddają pod wątpliwość jej odniesienie do warunków rzeczywistych sugerują, że konieczna może być trzecia klasa ochrony. Z punktu widzenia prewencji dyskusyjne jest w ogóle zagadnienie, czy praca łącząca się z możliwością wystąpienia energii padającej o tak wysokim poziomie powinna być wykonywana pod napięciem, nawet jeśli ŚOI zapewnią lepszą ochronę przed działaniem wysokiej temperatury, ponieważ środki te nie zapewniają ochrony przed skutkami wystąpienia innych zagrożeń takich jak wybuch czy fala ciśnienia.
Tak jak w przypadku wielu innych norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, wymagania dotyczące badań zawarte w normie EN 61482-1-2 (oraz IEC 61482-2) nie odzwierciedlają dokładnie charakterystyki instalacji, z którymi mamy do czynienia w warunkach rzeczywistych. Zamiast tego wykorzystują one inne parametry, które są bardziej odpowiednie dla badań, aby symulować narażenie przed którym środki ochrony indywidualnej mają zapewnić ochronę. prowadzi to często do pomyłek, ponieważ operatorzy błędnie zakładają, że ŚOI dla których przeprowadzono badania zgodnie z normą, mogą być stosowane wyłącznie w przypadku instalacji o takiej samej charakterystyce jak instalacja testowa. Jednak w warunkach rzeczywistych symulowane poziomy energii padającej pokrywają w dużej mierze możliwe poziomy ekspozycji.

Wspólne cele

Grupa robocza działająca przy Komisji Ochrony Pracy i Normalizacji (KAN) uzgodniła wspólne cele, dzięki którym będzie można uzyskać jeszcze większą ochronę przed zagrożeniami związanymi z występowaniem zakłóceniowego łuku elektrycznego. Niektóre z tych celów mają zostać włączone do działalności normalizacyjnej:

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne