Dołącz do nas

Flesz

Sprawozdanie roczne EU-OSHA za 2015 r.: dostosowywanie się do zmian oraz zagrożeń i wyzwań, jakie przynoszą zmiany


Obfitujący w osiągnięcia i wyzwania rok 2015 był kolejnym pełnym wydarzeń rokiem dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). W sprawozdaniu rocznym za 2015 r. zwrócono uwagę na najistotniejsze wydarzenia, do jakich doszło w tym roku, w ramach których podejmowano działania w celu przewidywania zmian w świecie pracy i dostosowywania się do tych zmian oraz radzenia sobie z zagrożeniami i wyzwaniami, jakie przynoszą zmiany.

W 2015 r. zakończyła się również kampania EU-OSHA „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” realizowana w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.

Dyrektor EU-OSHA, Christa Sedlatschek, podkreśliła, że zmiany były tematem przewodnim 2015 roku: „Coraz częściej praca odbywa się poza tradycyjnymi miejscami pracy, miejsca pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne, a technologie szybko się rozwijają. A wraz ze zmianami demograficznymi następuje również starzenie się siły roboczej w Europie. Dlatego też ważne jest, abyśmy potrafili przystosować się do tych zmian oraz współpracować na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. W tym duchu w 2015 r. EU-OSHA opublikowała eksperckie artykuły przeglądowe dotyczące trzech nowych i pojawiających się zagrożeń oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy: crowdsourcingu, środków zwiększających wydajność oraz robotyki”.

Miejsca pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne, a technologie szybko się rozwijają. Dlatego też ważne jest, abyśmy potrafili przystosować się do tych zmian oraz współpracować na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Rok 2015 był istotny dla jednego z głównych projektów EU-OSHA, tj. europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Rezultaty badania ESENER-2 wskazują, że wśród zagrożeń najpowszechniej występujących w europejskich miejscach pracy należy wymienić zagrożenia psychospołeczne (np. 58% miejsc pracy w UE wskazało kłopotliwych klientów jako jeden z czynników ryzyka) oraz zagrożenia związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (np. 56% miejsc pracy zgłosiło, że pracownicy wykonują pracę w męczących lub powodujących ból pozycjach). W badaniu ESENER-2 zwrócono również uwagę na znaczenie oceny ryzyka w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami. Nowy interaktywny internetowy pulpit nawigacyjny poświęcony badaniu opracowany przez EU-OSHA zapewnia obecnie możliwość uzyskania łatwego dostępu do wyników badania.

We wrześniu najistotniejsze ustalenia ważnego projektu pilotażowego EU-OSHA poświęconego pracownikom w starszym wieku pt. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” zostały przedstawione decydentom, specjalistom ds. BHP i przedstawicielom partnerów społecznych w Brukseli. Sesje dyskusyjne zorganizowane w trakcie konferencji koncentrowały się na kwestiach związanych ze starzeniem się, relacją między BHP i płcią oraz systemami rehabilitacji i powrotu do pracy.

Wyniki oceny opracowanego przez EU-OSHA projektu interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA)  wykazały, że zainteresowane strony są bardzo zadowolone z postępów w realizacji projektu. Do końca 2015 r. łączna liczba narzędzi OiRA wyniosła 86, przy czym kolejne 30 narzędzi było w przygotowaniu. Uruchomiono również nowy interfejs użytkownika, OiRA 2.0, aby zwiększyć komfort użytkowników. Kończąc rok pozytywnym akcentem, w listopadzie projekt OiRA otrzymał Certyfikat Najlepszych Praktyk przyznawany w ramach systemu Europejskich Nagród Sektora Publicznego.

W listopadzie w Bilbao zorganizowano szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wieńczący kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Stres w pracy? Nie, dziękuję!”  poświęcony pamięci dr Eusebio Riala Gonzáleza (1966–2014). W szczycie wzięło udział m.in. ponad 300 specjalistów ds. BHP, doradców ds. polityki i decydentów.

Kluczowe wskaźniki efektywności EU-OSHA zapewniają możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi skuteczności organizacji w realizacji stojących przed nią celów w 2015 r. Ze wskaźników wynika, że 92% zainteresowanych stron twierdzi, iż korzystało z informacji opracowanych przez EU-OSHA, przy czym 48% z nich korzystało z tych informacji w ramach procesu wymiany wiedzy, 39% do celów kształtowania polityki lub wdrażania środków na szczeblu przedsiębiorstwa, 38% w celu ich dalszego rozpowszechnienia a 37% do celów prowadzenia dalszych badań. Wyniki oceny kampanii „Partnerstwo dla prewencji” realizowanej w latach 2012–13 w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy oraz analiza badania OiRA również potwierdzają dobre wyniki osiągnięte przez Agencję.

W 2015 r. uruchomiono również nową stronę główną EU-OSHA oraz odnowioną stronę poświęconą Napo . Dzięki odświeżeniu wyglądu i interfejsu tych dwóch stron łatwiej jest się po nich poruszać i są one lepiej przystosowane do urządzeń mobilnych.

Linki:
Zapoznaj się ze sprawozdaniem rocznym za 2015 r., aby uzyskać dodatkowe informacje na temat głównych działań EU-OSHA w 2015 r. (wyłącznie w języku angielskim)

Zob. streszczenie sprawozdania rocznego za 2015 r., aby uzyskać ogólne informacje o najważniejszych wydarzeniach w danym roku (wszystkie wersje językowe)

Analizuj ustalenia ESENER-2, korzystając z internetowego pulpitu nawigacyjnego utworzonego na potrzeby badania

Zapoznaj się z kluczowymi wskaźnikami efektywności EU-OSHA w 2015 r.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne