Dołącz do nas

Flesz

Sprawozdanie roczne EU-OSHA za 2015 r.: dostosowywanie się do zmian oraz zagrożeń i wyzwań, jakie przynoszą zmiany


Obfitujący w osiągnięcia i wyzwania rok 2015 był kolejnym pełnym wydarzeń rokiem dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). W sprawozdaniu rocznym za 2015 r. zwrócono uwagę na najistotniejsze wydarzenia, do jakich doszło w tym roku, w ramach których podejmowano działania w celu przewidywania zmian w świecie pracy i dostosowywania się do tych zmian oraz radzenia sobie z zagrożeniami i wyzwaniami, jakie przynoszą zmiany.

W 2015 r. zakończyła się również kampania EU-OSHA „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” realizowana w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.

Dyrektor EU-OSHA, Christa Sedlatschek, podkreśliła, że zmiany były tematem przewodnim 2015 roku: „Coraz częściej praca odbywa się poza tradycyjnymi miejscami pracy, miejsca pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne, a technologie szybko się rozwijają. A wraz ze zmianami demograficznymi następuje również starzenie się siły roboczej w Europie. Dlatego też ważne jest, abyśmy potrafili przystosować się do tych zmian oraz współpracować na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. W tym duchu w 2015 r. EU-OSHA opublikowała eksperckie artykuły przeglądowe dotyczące trzech nowych i pojawiających się zagrożeń oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy: crowdsourcingu, środków zwiększających wydajność oraz robotyki”.

Miejsca pracy stają się coraz bardziej konkurencyjne, a technologie szybko się rozwijają. Dlatego też ważne jest, abyśmy potrafili przystosować się do tych zmian oraz współpracować na rzecz osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

Rok 2015 był istotny dla jednego z głównych projektów EU-OSHA, tj. europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Rezultaty badania ESENER-2 wskazują, że wśród zagrożeń najpowszechniej występujących w europejskich miejscach pracy należy wymienić zagrożenia psychospołeczne (np. 58% miejsc pracy w UE wskazało kłopotliwych klientów jako jeden z czynników ryzyka) oraz zagrożenia związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (np. 56% miejsc pracy zgłosiło, że pracownicy wykonują pracę w męczących lub powodujących ból pozycjach). W badaniu ESENER-2 zwrócono również uwagę na znaczenie oceny ryzyka w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami. Nowy interaktywny internetowy pulpit nawigacyjny poświęcony badaniu opracowany przez EU-OSHA zapewnia obecnie możliwość uzyskania łatwego dostępu do wyników badania.

We wrześniu najistotniejsze ustalenia ważnego projektu pilotażowego EU-OSHA poświęconego pracownikom w starszym wieku pt. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” zostały przedstawione decydentom, specjalistom ds. BHP i przedstawicielom partnerów społecznych w Brukseli. Sesje dyskusyjne zorganizowane w trakcie konferencji koncentrowały się na kwestiach związanych ze starzeniem się, relacją między BHP i płcią oraz systemami rehabilitacji i powrotu do pracy.

Wyniki oceny opracowanego przez EU-OSHA projektu interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA)  wykazały, że zainteresowane strony są bardzo zadowolone z postępów w realizacji projektu. Do końca 2015 r. łączna liczba narzędzi OiRA wyniosła 86, przy czym kolejne 30 narzędzi było w przygotowaniu. Uruchomiono również nowy interfejs użytkownika, OiRA 2.0, aby zwiększyć komfort użytkowników. Kończąc rok pozytywnym akcentem, w listopadzie projekt OiRA otrzymał Certyfikat Najlepszych Praktyk przyznawany w ramach systemu Europejskich Nagród Sektora Publicznego.

W listopadzie w Bilbao zorganizowano szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wieńczący kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Stres w pracy? Nie, dziękuję!”  poświęcony pamięci dr Eusebio Riala Gonzáleza (1966–2014). W szczycie wzięło udział m.in. ponad 300 specjalistów ds. BHP, doradców ds. polityki i decydentów.

Kluczowe wskaźniki efektywności EU-OSHA zapewniają możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi skuteczności organizacji w realizacji stojących przed nią celów w 2015 r. Ze wskaźników wynika, że 92% zainteresowanych stron twierdzi, iż korzystało z informacji opracowanych przez EU-OSHA, przy czym 48% z nich korzystało z tych informacji w ramach procesu wymiany wiedzy, 39% do celów kształtowania polityki lub wdrażania środków na szczeblu przedsiębiorstwa, 38% w celu ich dalszego rozpowszechnienia a 37% do celów prowadzenia dalszych badań. Wyniki oceny kampanii „Partnerstwo dla prewencji” realizowanej w latach 2012–13 w ramach kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy oraz analiza badania OiRA również potwierdzają dobre wyniki osiągnięte przez Agencję.

W 2015 r. uruchomiono również nową stronę główną EU-OSHA oraz odnowioną stronę poświęconą Napo . Dzięki odświeżeniu wyglądu i interfejsu tych dwóch stron łatwiej jest się po nich poruszać i są one lepiej przystosowane do urządzeń mobilnych.

Linki:
Zapoznaj się ze sprawozdaniem rocznym za 2015 r., aby uzyskać dodatkowe informacje na temat głównych działań EU-OSHA w 2015 r. (wyłącznie w języku angielskim)

Zob. streszczenie sprawozdania rocznego za 2015 r., aby uzyskać ogólne informacje o najważniejszych wydarzeniach w danym roku (wszystkie wersje językowe)

Analizuj ustalenia ESENER-2, korzystając z internetowego pulpitu nawigacyjnego utworzonego na potrzeby badania

Zapoznaj się z kluczowymi wskaźnikami efektywności EU-OSHA w 2015 r.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne