Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Śmiertelne przygniecenie w naczepie


W kwietniu 2010 r. na terenie gospodarstwa rolnego doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy, któremu uległ 34-letni kierowca ciągnika siodłowego. Pracownik próbował samodzielnie naprawić mechanizm uchylny dachu naczepy przeznaczonej do przewozu zwierząt. W momencie odkręcenia przewodu hydraulicznego siłownika dach opadł przygniatając głowę kierowcy do krawędzi naczepy.

Jacek Żerański

Inspektor PIP badający zdarzenie ustalił, że poszkodowany nie miał ani doświadczenia, ani kwalifikacji do naprawy urządzenia oraz nie został przeszkolony w zakresie obsługi dźwignika i instalacji hydraulicznej mechanizmu podnoszenia dachu naczepy.

Okoliczności wypadku

Kilka dni przed wypadkiem dwaj kierowcy firmy transportowej z woj. łódzkiego, w tym poszkodowany (zatrudniony w firmie niespełna rok wcześniej), otrzymali polecenie wyjazdu ciągnikiem siodłowym marki MAN, wraz z naczepą wyposażoną w dźwignik typu Cuppers SDO 12-27 AL, wyprodukowaną w 1999 r. w Holandii, do miejscowości K. w Danii. Tam dokonano załadunku 620 sztuk prosiąt, po czym kierowcy wyruszyli do punktu docelowego, czyli gospodarstwa rolnego koło G. Transport dotarł w dniu wypadku ok. godz. 16 00 . Po załatwieniu wstępnych formalności, przeprowadzono rozładunek prosiąt, który trwał ok. 1 godz. Po zakończeniu rozładunku kolega poszkodowanego przestawił zestaw za budynki inwentarskie, wyłączył silnik i przystąpił do czyszczenia pokładów naczepy. Poszkodowany postanowił natomiast wymienić gumowe przewody hydrauliczne siłownika podnoszenia dachu. Po podniesieniu dachu na prawdopodobnie maksymalną wysokość pracownik wszedł na górny pokład naczepy i poprosił kolegę o dostarczenie kluczy i 3 przewodów hydraulicznych w celu wymiany starych. Z oględzin miejsca zdarzenia wynikało, że czynności demontażu przewodów hydraulicznych prowadzone były na zewnątrz naczepy. W tym celu pracownik będąc wewnątrz naczepy przełożył głowę na zewnątrz, pomiędzy górną krawędź naczepy a podniesiony dach. Po tym jak odkręcił jeden z przewodów nastąpił samoczynny wyciek oleju z cylindra siłownika, co spowodowało opadnięcie dachu. Wtedy doszło do przygniecenia przez opadający dach głowy i szyi poszkodowanego do krawędzi – burty naczepy. Drugi z kierowców w chwili zdarzenia był na dolnym pokładzie. Kiedy usłyszał krzyk poszkodowanego przybiegł i próbował ręcznie podnieść dach w celu uwolnienia kolegi. Ponieważ nie był w stanie sam tego zrobić, poprosił o pomoc pracownika gospodarstwa, operatora koparko-ładowarki typu Waryński, aby przy użyciu koparki podniósł dach naczepy. Po uniesieniu (podważeniu) dachu ciało poszkodowanego opadło na podłogę górnego pokładu naczepy.
Próby udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie 20-minutowa akcja reanimacyjna przeprowadzona przez lekarza wezwanego pogotowia ratunkowego okazały się nieskuteczne.

Odkręcone przewody i miejsce przyciśnięcia głowy poszkodowanego przez dach naczepy

Ustalenia inspektora PIP

Naczepa do przewozu zwierząt typu Cuppers z dźwignikiem to urządzenie samonośne wykonane z aluminium i składające się z czterech pokładów załadowczych. Pokłady i dach sterowane są przez układ hydrauliczny z pompą napędzaną silnikiem elektrycznym. Dach można było podnieść na wysokość 40 cm.
Z oględzin miejsca zdarzenia wynikało, że poszkodowany, najprawdopodobniej w wyniku niewiedzy, rozpoczął wymianę przewodów od odkręcenia przewodu odpowiedzialnego za utrzymanie dachu w górnym położeniu. Za nim znajdował się uszkodzony przewód, który kierowca chciał wymienić na nowy. W opinii inspektora pracy, mechaniczne uszkodzenie gumowego przewodu (powstałe w wyniku tarcia o konstrukcję siłownika), który chciał wymienić poszkodowany było efektem wady konstrukcyjnej naczepy lub złego ułożenia przewodów po wykonanym remoncie czy przeglądzie.
Jak ustalił inspektor, pracodawca będący w kontakcie telefonicznym z kierowcami, wiedział o uszkodzonym przewodzie, lecz nie wydał polecenia jego wymiany, ponieważ naprawa ta miała zostać wykonana po powrocie pojazdu do siedziby firmy.
Pracodawca nie zgłosił dźwignika do badania technicznego do Urzędu Dozoru Technicznego, w związku z czym nie posiadał decyzji UDT zezwalającej na eksploatację dźwignika, wymaganej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 ze zm.)
Z kolei poszkodowany nie posiadał odpowiednich kwalifikacji do obsługi i konserwacji dźwignika, tzn. nie miał zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm.).

Widok uniesionego dachu naczepy od zewnątrz

Wypadek badał również inspektor UDT, który zobowiązał pracodawcę do przedsięwzięcia odpowiednich środków organizacyjnych (określonych w paragrafach 26, 27, 29, 30, 31 i 32 rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.) w celu systematycznej kontroli dźwignika oraz wykonywania obsługi, napraw, remontów i konserwacji tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Przyczyny wypadku

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przesłuchania pracodawcy i świadków zdarzenia inspektor pracy ustalił następujące przyczyny zdarzenia: - brak zabezpieczenia przed opadającym dachem naczepy, - nieodpowiednie kwalifikacje poszkodowanego naprawiającego dźwignik naczepy, - brak przeszkolenia bhp w zakresie obsługi dźwignika i instalacji hydraulicznej mechanizmu podnoszenia dachu, - brak instrukcji obsługi urządzenia (dokumentacji techniczno-ruchowej dźwignika), - brak decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia, - wykonywanie prac w strefie zagrożenia, - prawdopodobna nieznajomość zagrożenia przez poszkodowanego będąca efektem braku przeszkolenia. W wyniku kontroli inspektor pracy wydał decyzję nakazującą pracodawcy m.in. opracowanie i udostępnienie pracownikom instrukcji obsługi dźwignika naczepy Cuppers, przy obsłudze którego doszło do wypadku.

Jacek Żerański

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne