Dołącz do nas

dobre praktyki

Redukcja ryzyka zawodowego


Kaizen to zdaniem Masaakiego Imai, światowego eksperta i guru lean, niekończący się pościg za strategią ciągłego doskonalenia – każdego dnia, przez każdego pracownika i w każdym miejscu. Jest koncepcją przekonującą, że małe, lecz nieustannie wprowadzane usprawnienia przynoszą docelowo większe efekty niż duża reorganizacja firmy przeprowadzana raz na jakiś czas.

Konrad Rudniewski

- W fabryce Zehnder Group Bolesławiec Sp. z o.o., na potrzeby zakładu, Kaizen został przemianowany na Zmile – po to, aby kojarzył się jednocześnie i z nazwą firmy i z uśmiechem – żeby pracownicy nie traktowali wszystkiego zbyt poważnie, ale odczuwali także radość i satysfakcję ze swojej pracy – twierdzi Tomasz Spendowski, specjalista ds. bhp.

Działania Zmile prowadzone są w Zehnder dwutorowo – pierwszym filarem jest 5S, a drugim KMS, czyli Kaizen Management System. W ramach programu Zmile zorganizowano grupy projektowe, które zajmują się następującymi tematami:
• TPM – Total Productive Maintenance, czyli wszystkimi działaniami zmierzającymi do poprawy parku maszynowego, utrzymania maszyn, zmniejszenia ich awaryjności, zwiększenia dostępności, efektywności,
• VSD – Value Stream Design, inaczej Total Flow Management – projektowaniem linii produkcyjnych, żeby były płynne, odchudzone z zapasów i nie powodowały marnotrawstwa materiałów,
• SMED – celem jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn do minimum, bowiem każde przezbrojenie to jest utrata dostępności maszyny.
• Aktywizacja – próbuje dotrzeć do każdego pracownika firmy, żeby chciał się dzielić swoimi pomysłami zmierzającymi do ulepszenia metod i warunków pracy.
• TSM – Total Service Management – skierowana do pracowników administracji i biura technicznego.

Wszystkie działania wykonywane są zgodnie z zasadami Kaizen – niskokosztowo i zdroworozsądkowo. Do ogólnego planu doskonalenia Zmile w 2012 roku dołączono także tematy związane z bhp.

1 3 4

Obecnie działania koncentrują się na ocenie ryzyka zawodowego

Obecnie działania koncentrują się na ocenie ryzyka zawodowego (metodą OSHA) i prowadzeniu działań zmierzających do jego redukcji. Na początek, w ubiegłym roku, zaplanowano i przeprowadzono pilotażową ocenę dla 10 wybranych stanowisk.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne