Dołącz do nas

Flesz

[Raport] Wdrażanie wizji Zero Wypadków w 27 firmach w Europie


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała raport pokazujący wdrażanie wizji Zero Wypadków (ZAV - Zero Accident Vision) w 27 europejskich firmach. Uwzględnia on znaczenie zaangażowania, komunikacji, kultury i nauki w celu wdrożenia wizji.

W dokumencie przedstawiono wyniki międzynarodowego badania obejmującego 8.819 menedżerów z 27 firm, które przyjęły wizję Zero Wypadków zakładającą, że każdemu wypadkowi można zapobiec. Autorzy koncentrują się na tym, jak firmy wdrażają wizję ZW poprzez komunikację bezpieczeństwa, kulturę bezpieczeństwa oraz ciągłe doskonalenie.

Wspólną cechą wszystkich firm było wysokie zaangażowanie w ZW zarówno po stronie menedżerów jak i szeregowych pracowników, w wielu wypadkach wizja byłą także osadzona w strategiach biznesowych firm. Zdaniem twórców raportu jest bardzo prawdopodobne, że to zaangażowanie jest głównym motorem długoterminowych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa.

Przeprowadzone badania pokazują, że aby z sukcesem wdrożyć ZW niezbędne są:
- odpowiednie komunikowanie wdrażanych programów poprawy bezpieczeństwa,
- stałe, ciągłe i aktualne przekazywanie informacji na temat funkcjonujących w firmach narzędzi,
- skuteczna komunikacja skierowana do osób z nadzoru.

Skuteczna komunikacja musi gwarantować informacje profilowane do poszczególnych odbiorców (zamiast jednakowych skierowanych do wszystkich) i umożliwiać podejmowanie "zdecentralizowanych" inicjatyw. Wyniki badania podkreślają także znaczenie kultury bezpieczeństwa w procesie wdrożenia ZW a uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie ciągłego doskonalenia się (zarówno na podstawie incydentów wypadkowych jak i wdrażanych dobrych praktyk) w implementacji ZW.

Dodatkowymi czynnikami sukcesu były:
- wsparcie kierownictwa i "otwarta atmosfera",
- systematyczna komunikacja i dialog na temat incydentów,
- skoncentrowanie się na pozytywach.

Badania przeprowadzono w 7 krajach Unii Europejskiej: Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Niemczech, Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

Raport (w j. ang.) można pobrać pod tym linkiem.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne