Dołącz do nas

dobre praktyki

Przede wszystkim bezpiecznie


Skanska należy do liderów polskiej branży budowlanej. Wykonuje obiekty kubaturowe, drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działa jako deweloper oraz realizuje projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jak autostrada A1 - kluczowy projekt drogowy Europy. Firma zatrudnia 6,8 tys. osób, których bezpieczeństwo jest dla firmy priorytetem. W rankingach Newsweeka i  Rzeczpospolitej znajduje się wśród najcenniejszych firm budowlanych w Polsce.

Maria Niedzielska

Zajmuje 1. miejsce w rankingach: Firma dla Inżyniera oraz Idealny Pracodawca wśród profesjonalistów i studentów.
Ponadto otrzymała wiele nagród jako pracodawca zapewniający wysokie standardy bezpieczeństwa na swoich budowach. Aktywnie wspiera ogólnopolską kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości", której celem jest zmniejszenie liczby wypadków w budownictwie. Znalazła się wśród siedmiu sygnatariuszy porozumienia największych firm budowlanych w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa na placach budów. 21 marca br. sygnatariusze podpisali dokumenty określające zasady współpracy z podwykonawcami w zakresie standardów wymagań, procedur (np. systemu identyfikatorów i kontroli dostępu na budowy) i szkoleń. Tylko dzięki partnerskiej współpracy i zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego można skutecznie wyeliminować większość wypadków i zagrożeń.
Należy do Grupy Skanska, zatrudniającej 52 tys. osób w Europie, USA i Ameryce Łacińskiej, od 1965 r. notowanej na sztokholmskiej giełdzie.

Od listopada 2009 roku działa Rada ds. BHP, której zadaniem jest opracowanie strategii zmian w podejściu do bezpieczeństwa, a w efekcie wyeliminowanie wypadków na budowach. Przyjęty Plan Strategii Działań w Obszarze BHP zakłada m.in. stworzenie zbioru standardów bezpieczeństwa obowiązujących na wszystkich budowach Skanska.

Wśród najważniejszych realizacji Skanska w Polsce są Złote Tarasy w Warszawie, autostrada A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, most Tysiąclecia we Wrocławiu oraz zachodnia obwodnica Poznania.

Zasady bezpieczeństwa

Firma już na etapie projektowania diagnozuje ryzyko w dziedzinie bhp. Bezpieczeństwo pracy jest dla niej częścią biznesu i stałym elementem codziennej pracy na wszystkich stanowiskach. Stale podnosi poziom bezpieczeństwa pracy i dąży do całkowitego wyeliminowania wypadków ze swoich budów. Wiąże się to np. z rezygnacją z udziału w inwestycjach, które niosą ze sobą duże ryzyko w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego wszystkie prace niebezpieczne są rozpoczynane po przygotowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. Ponadto, na początku każdej zmiany roboczej odbywają się krótkie, kilkuminutowe spotkania startowe wszystkich pracowników budowy Są one prowadzone przez osoby z nadzoru, a ich tematyka dotyczy wyłącznie spraw bhp.
Od listopada 2009 roku w przedsiębiorstwie działa Rada ds. BHP, której zadaniem jest opracowanie strategii zmian w podejściu do bezpieczeństwa, a w efekcie wyeliminowanie wypadków na budowach. Przyjęty Plan Strategii Działań w Obszarze BHP zakłada m.in. stworzenie zbioru standardów bezpieczeństwa obowiązujących na wszystkich budowach Skanska. Dokumenty są wdrażane w firmie od kwietnia 2011 roku.

 

Standardy BHP Skanska będą dokumentem obligatoryjnym dla pracowników i podwykonawców współpracujących z firmą.
Fundamentalne zasady bezpieczeństwa w firmie mówią, że:

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne