Dołącz do nas

Flesz

Przeciw mobbingowi


Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi będą współpracować, aby wyjaśnić czym jest mobbing w pracy i przeciwdziałać temu zjawisku. Główne założenia porozumienia o współpracy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i innym, niewłaściwym sytuacjom na linii pracodawca - pracownik, to analiza przyczyn ich powstawania oraz metody zapobiegania.

Porozumienie zostało podpisane przez prezes ZUS, prof. Gertrudę Uścińską oraz dyrektora Instytutu Medycyny Pracy, prof. Konrada Rydzyńskiego.

Obydwie strony będą współpracować w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej i badawczej, która pozwoli na podniesienie świadomości oraz wypracowanie odpowiedniego klimatu organizacyjnego w miejscu pracy.

- Poprzez programy edukacyjne dla pracowników, chcemy wspólnie wypracować kulturę fair play w miejscu pracy. W ramach podpisanego porozumienia będziemy wspierać Instytut Medycyny Pracy w tym obszarze - stwierdziła podczas spotkania prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.
- Mam nadzieję, że długofalowa współpraca pomiędzy obydwiema instytucjami przyczyni się do ograniczenia wpływu szkodliwych czynników na zdrowie pracujących i zaowocuje poprawą zdrowia i zdolności do pracy - podkreslał Prof. Konrad Rydzyński.

Podpisane porozumienie weszło w życie 1 lutego i obowiązywać będzie bezterminowo.

[ZUS]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne