Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Prewencyjne działanie decyzji inspektorów PIP


Inspektor PIP może podczas kontroli, na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nakazać wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu i mają niewątpliwie charakter prewencyjny, bo zapobiegają ewentualnym zdarzeniom wypadkowym przy obsłudze tych maszyn.

Jacek Żerański

W artykule opisano przykłady sytuacji, w których decyzje inspektorów pracy ewidentnie spowodowały poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Niebezpieczne chińskie tokarki

Podczas kontroli w zakładzie zajmującym się obróbką metali inspektor pracy stwierdził, że na trzech tokarkach produkcji chińskiej (SHENJI, model C0640/A) pracownicy wykonują obróbkę, tzw. fazowanie metalowych pierścieni (uszczelniaczy). Jak ustalił inspektor, tokarki zakupiono w 2007 r. w Niemczech, a w zakładzie nie było instrukcji dotyczących użytkowania tych maszyn wydanych przez producenta.

Praca na obrabiarkach polegała na tym, że pomiędzy duże wirujące tarcze ścierne pracownicy wkładali pierścienie, następnie dociskali tarcze do siebie i po sfazowaniu ponownie wciskali przycisk powodujący rozsunięcie się tarcz. Potem pierścień po obróbce trzeba było wyjąć i włożyć następny. W trakcie obrabiania pracownik musiał trzymać pierścień dwoma palcami w pobliżu tarcz obracających się z dużą prędkością. Tarcza, na którą nakładane były pierścienie obracała się cały czas, natomiast tarcza dociskowa rozpoczynała pracę w momencie uruchomienia docisku do obrabianego pierścienia.

Taki sposób wykonywania pracy niósł ze sobą konieczność ingerencji rąk pracownika w strefę niebezpieczną w czasie ruchu maszyny podczas operacji fazowania pierścieni, tj. trzymania pierścieni przez operatora obrabiarki przy nakładaniu, dociskaniu i skrawaniu oraz zdejmowaniu pierścieni z obracającej się tarczy wrzeciona.

Taki sposób wykonywania pracy niósł ze sobą konieczność ingerencji rąk pracownika w strefę niebezpieczną w czasie ruchu maszyny podczas operacji fazowania pierścieni, tj. trzymania pierścieni przez operatora obrabiarki przy nakładaniu, dociskaniu i skrawaniu oraz zdejmowaniu pierścieni z obracającej się tarczy wrzeciona. Pracownicy wykonujący w ten sposób obróbkę pierścieni byli narażeni na urazy palców (otarcie, ucięcie, zmiażdżenie).
Kontrola wykazała, że podczas obsługi jednej z chińskich tokarek doszło wcześniej do lekkiego wypadku przy pracy. Poszkodowana pracownica doznała obrażeń środkowego palca lewej ręki (częściowa utrata) w momencie, gdy wyjmowała pierścień po obróbce. Zeznała ona, że pierścienie, które obrabiała (waga – 20 dkg) były dla niej najtrudniejsze do fazowania. Często owijała palce plastrami, które ułatwiały wkładanie i trzymanie pierścieni podczas fazowania. Zdarzało się też, że pierścienie wypadały jej z palców.
W wyniku kontroli inspektor pracy wydał decyzję wstrzymania eksploatacji wszystkich trzech tokarek do czasu wyeliminowania konieczności ingerencji kończyn górnych pracowników w strefę niebezpieczną w czasie ruchu maszyny.

Pracodawca dopuszczając do wykonywania pracy w ten sposób naruszył następujące przepisy: art. 216 § 1 kodeksu pracy, § 51 ust. 1 i § 55 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz § 15 ust. 3 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Inspektor zastosował wobec pracodawcy mandat karny w wysokości 1 tys. zł.
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w zakładzie wykazała, że pracodawca wprowadził zmiany konstrukcyjne w budowie obrabiarek, w celu dostosowania ich do obróbki pierścieni i wyeliminowania konieczności operowania przez pracowników rękoma w strefie niebezpiecznej. Zmiany te polegały na ustawieniu wrzecion tokarek w pionie zamiast w poziomie oraz wprowadzeniu dwuręcznego uruchamiania maszyny.

Pilarki bez zabezpieczeń

Kontrola inspektora pracy w zakładzie przemysłu drzewnego zakończyła się wydaniem 4 decyzji dotyczących wstrzymania prac i eksploatacji obrabiarek do drewna niespełniających podstawowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Jedna z obrabiarek – dwupiła dolnowrzecionowa (usytuowana na zewnątrz pomieszczeń – na placu manipulacyjnym, bez zadaszenia) nie posiadała żadnego zabezpieczenia przed odrzutem obrabianego materiału (klinów rozszczepiających), osłony przekładni pasowej silnika, a zastosowana osłona górna tarcz pił (daszek) nie zapewniała skutecznego zabezpieczenia przed dostępem do ich nieroboczej części.
Kontrola wykazała, że przy obsłudze tej pilarki doszło wcześniej do lekkiego wypadku przy pracy, którego główną przyczyną był brak zabezpieczenia przed odrzutem obrabianego materiału. Poszkodowany pracownik podawał deski w kierunku pilarki, natomiast drugi z pracowników stał po przeciwnej stronie i odbierał przycięte deski. Do wypadku doszło podczas przycinania kolejnej z desek – powstały oflis zawadził o tarczę piły i z dużą siłą cofnął się w stronę poszkodowanego uderzając w jego lewą nogę na wysokości pachwiny. Uderzenie było na tyle silne, że spowodowało uszkodzenie tętnicy i krwawienie. Szczęśliwie, krwawienie zatamowano, a tętnicę udało się chirurgom zoperować. W wyniku kontroli inspektor pracy wydał decyzję wstrzymania prac przy użyciu pilarki do czasu usunięcia tych nieprawidłowości, a więc zainstalowania zabezpieczeń: przed odrzutem obrabianego materiału i przed dostępem do strefy niebezpiecznej przekładni pasowej silnika oraz przed dostępem do strefy niebezpiecznej nieroboczej części tarczy pił.

Pracodawca dopuszczając pracowników do obsługi tej pilarki złamał następujące przepisy: art. 207 § 2 pkt 1 kodeksu pracy, § 45 ust. 4 pkt 1 oraz § 51 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, § 6 ust. 1 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna, a także § 14 ust. 3 i 4 oraz § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Inspektor wstrzymał także użytkowanie innej, zainstalowanej pod wiatą, dwupiły z mechanicznym podajnikiem (łańcuchowym) do czasu zapewnienia od strony podawania na całej szerokości roboczej rzędu zapadek przeciwodrzutowych zabezpieczających przed odrzutem przedmiotu obrabianego i powstających odpadów oraz zapewnienia sprawnie działającego wyłącznika awaryjnego od strony odbioru (znajdował się od strony podawczej, a dodatkowo dostęp do niego był utrudniony).

Pracodawca dopuszczając tę pilarkę do użytkowania naruszył następujące przepisy: art. 207 § 2 pkt 1 kodeksu pracy, § 51 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna oraz § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Ponadto inspektor PIP nakazał pracodawcy wstrzymać eksploatację dwóch innych maszyn do obróbki drewna: „grubościówki” – do czasu zapewnienia osłony napędu łańcuchowego maszyny oraz traka taśmowego – do czasu zapewnienia osłony koła taśmowego.
W stosunku do pracodawcy, w związku z popełnieniem 8 wykroczeń z zakresu przepisów bezpieczeństwa pracy, inspektor pracy zastosował mandat karny w maksymalnej wysokości 2 tys. zł. Ponowna kontrola przeprowadzona w zakładzie wykazała, że pracodawca wykonał decyzje inspektora.

Jacek Żerański

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Przyjaciel Przy Pracy 05/2011

W tym wydaniu m.in.:

- Korygowanie rzeczywistości
- Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora koparko-ładowarki (metoda PHA)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy w pralniach i farbiarniach (cz. 2)
- Psychospołeczne zagrożenia we współczesnym środowisku pracy
- Zawodowe choroby skóry rąk (cz. 1)

Zobacz pełny spis treści

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne