Monitory LCD a CRT

Typography

Czy przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stosuje się zarówno do monitorów LCD jak i CRT? Podział monitorów na CRT i LCD jest podziałem uwzględniającym metodę uzyskiwania obrazu. W tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, że przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stosuje się, jak wskazuje tytuł rozporządzenia - w odniesieniu do zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Jan M. Pióro

Nie ma znaczenia, czy są to monitory CRT czy LCD, jednakże z wyłączeniem:
• kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
• systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
• systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
• systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
• kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
• maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym, o których mowa w rozporządzeniu.

Pracodawca jest obowiązany - zgodnie z zaleceniem lekarza - zapewnić okulary korygujące wzrok każdej osobie zatrudnionej w tym praktykantom i stażystom jeżeli:
• osoba ta użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas  pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Podstawa prawna

§ 3, § 8 ust. 2 w związku z § 2 pkt 4  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).

Jan M. Pióro

specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Artykuł został opublikowany dzięki współpracy z PortalemBHP

portal bhp