Okres przechowywania dokumentacji powypadkowej

Typography

Jak długo należy przechowywać dokumentację wypadku w drodze do pracy lub z pracy? W nowym rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy nie zostało to określone.

Jan M. Pióro

W nowym rozporządzeniu brak jest przepisu nakazującego pracodawcy przechowywanie protokołu powypadkowego wraz z pozostałą dokumentacją. Jednak wymóg ten nie został zniesiony lecz jego ranga została podwyższona - wymóg taki został zawarty w Kodeksie Pracy. Zgodnie z jego przepisami pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz pozostałą dokumentację powypadkową przez 10 lat.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870)
art. 234 § 31 k.p (pobierz pdf)

Jan M. Pióro

specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Artykuł został opublikowany dzięki współpracy z PortalemBHP

portal bhp