Dołącz do nas

dobre praktyki

Praca w zbiorniku zamkniętym pracą pod szczególnym nadzorem


Ze względu na specyfikę branży, pracownicy ZEC SERVICE w trakcie napraw i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych są narażeni na wiele zagrożeń. Przykładem pracy szczególnie trudnej technicznie, ale i obarczonej znacznym ryzykiem, jest naprawa walczaka kotła parowego.

Walczak to ciśnieniowy zbiornik umieszczony na szczycie kotła. Jego naprawa wymaga utrzymania wysokiej temperatury płaszcza zewnętrznego podczas operacji spawania (ok. 1600C). Powoduje to, że temperatura w miejscu pracy (wewnątrz zbiornika) przekracza 400C. Dostęp do wnętrza jest utrudniony. Komunikacja i wymiana powietrza odbywa się przez właz o wymiarach 45x50 cm.

Aby zminimalizować zagrożenia podczas prac wewnątrz walczaka zastosowano szereg środków ochrony:
• zaizolowano gorące ściany płaszcza walczaka przy pomocy mat izolacyjnych,
• zastosowano nawiew świeżego i chłodnego powietrza do środka,
• prowadzono ciągły pomiar temperatury we wnętrzu walczaka i stałą asekurację z zewnątrz dla pracowników w zbiorniku,
• wyposażono pracowników w przyłbice spawalnicze z indywidualnym nawiewem oczyszczonego powietrza ,
• co ok. 25 minut następowała wymiana pracowników: osoby wychodzące z walczaka odpoczywały w specjalnie przygotowanym klimatyzowanym namiocie ze stałym dostępem do napojów chłodzących.

Dzięki takiej organizacji pracy naprawy mogły zostać wykonane w terminie i, co ważniejsze, w sposób bezpieczny i jak najmniej uciążliwy dla pracowników.

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie ZEC Service.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczeństwa".

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !