Dołącz do nas

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Z powodu globalnego postępu technologicznego oraz starzenia się społeczeństw, wiele zawodów i zadań ulega przetasowaniu, co stanowi zagrożenie dla pracowników, zwłaszcza wykonujących rutynowe i powtarzalne zadania, o niższym poziomie wykształcenia, osób starszych, a także kobiet.

Zdaniem autorów opracowania, aby na takie zagrożenia zareagować firmy muszą unowocześnić swoje systemy HR - w szczególności planowanie zatrudnienia - oraz zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami. Ich zdaniem idealna sytuacja to taka, w której firmy przechodzą na integracyjne podejście do zarządzania ludźmi.

Jednocześnie na razie brak jest praktycznego know-how i odpowiedzialnego przywództwa, ponieważ szkolenia mają tendencję do faworyzowania lepiej sytuowanych pracowników w firmach, co potencjalnie prowadzi do dalszych podziałów w społeczeństwie.

Projekt „Upskill 4Future” ma zbadać, w jaki sposób transformacja kadrowa może wspierać szanse na zatrudnienie najbardziej narażonych pracowników, zagrożonych utratą pracy w wyniku transformacji technologicznej i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Choć nie wszystkie firmy, których dobre praktyki zostały zaprezentowane w broszurze, wspominają konkretne podjęte działania w odniesieniu do swoich pracowników szczególnie narażonych na ryzyko, to jednak często skierowane są one do wszystkich zatrudnionych, niezależnie od ich umiejętności. Jest to zgodne z wynikami raportu z badania „Gotowość firm do integracyjnych zmian kadrowych”, który ukazuje, że większość firm ocenianych w ramach projektu „Upskill 4Future” nie ma dedykowanego podejścia do tej grupy pracowników.

Broszura z dobrymi praktykami dostępna jest tutaj (plik pdf).

Projekt Upskill 4 Future to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest ocena gotowości działów HR do transformacji rynku pracy i wsparcie firm w tym procesie. Szczególna uwaga w projekcie przykładana jest do oceny i wsparcia działań uwzględniających potrzeby pracowników narażonych na wykluczenie z rynku pracy w pierwszej kolejności (osoby starsze, wykonujące powtarzalne zadania, z niższym poziomem wykształcenia).
W Polsce w działania projektu zaangażowanych jest 10 firm: Antalis Poland, BNP Paribas Bank Polska, Carrefour Polska, Castorama, Orange Polska, Polpharma, Rossmann, STU Ergo Hestia, VELUX oraz Veolia Polska.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !