Dołącz do nas

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Z powodu globalnego postępu technologicznego oraz starzenia się społeczeństw, wiele zawodów i zadań ulega przetasowaniu, co stanowi zagrożenie dla pracowników, zwłaszcza wykonujących rutynowe i powtarzalne zadania, o niższym poziomie wykształcenia, osób starszych, a także kobiet.

Zdaniem autorów opracowania, aby na takie zagrożenia zareagować firmy muszą unowocześnić swoje systemy HR - w szczególności planowanie zatrudnienia - oraz zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami. Ich zdaniem idealna sytuacja to taka, w której firmy przechodzą na integracyjne podejście do zarządzania ludźmi.

Jednocześnie na razie brak jest praktycznego know-how i odpowiedzialnego przywództwa, ponieważ szkolenia mają tendencję do faworyzowania lepiej sytuowanych pracowników w firmach, co potencjalnie prowadzi do dalszych podziałów w społeczeństwie.

Projekt „Upskill 4Future” ma zbadać, w jaki sposób transformacja kadrowa może wspierać szanse na zatrudnienie najbardziej narażonych pracowników, zagrożonych utratą pracy w wyniku transformacji technologicznej i restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Choć nie wszystkie firmy, których dobre praktyki zostały zaprezentowane w broszurze, wspominają konkretne podjęte działania w odniesieniu do swoich pracowników szczególnie narażonych na ryzyko, to jednak często skierowane są one do wszystkich zatrudnionych, niezależnie od ich umiejętności. Jest to zgodne z wynikami raportu z badania „Gotowość firm do integracyjnych zmian kadrowych”, który ukazuje, że większość firm ocenianych w ramach projektu „Upskill 4Future” nie ma dedykowanego podejścia do tej grupy pracowników.

Broszura z dobrymi praktykami dostępna jest tutaj (plik pdf).

Projekt Upskill 4 Future to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest ocena gotowości działów HR do transformacji rynku pracy i wsparcie firm w tym procesie. Szczególna uwaga w projekcie przykładana jest do oceny i wsparcia działań uwzględniających potrzeby pracowników narażonych na wykluczenie z rynku pracy w pierwszej kolejności (osoby starsze, wykonujące powtarzalne zadania, z niższym poziomem wykształcenia).
W Polsce w działania projektu zaangażowanych jest 10 firm: Antalis Poland, BNP Paribas Bank Polska, Carrefour Polska, Castorama, Orange Polska, Polpharma, Rossmann, STU Ergo Hestia, VELUX oraz Veolia Polska.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: Cemex Polska


CEMEX Polska Sp. z o.o należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego oraz kruszyw. W swoich trzech zakładach cementowych (Cementownia Chełm, Cementownia Rudniki oraz Przemiałownia Gdynia), blisko 40 wytwórniach betonu towarowego, 7 kopalniach kruszyw oraz w biurze korporacyjnym w Warszawie firma zatrudnia niemal 1200 osób.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne