Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Operatorski System Bezpieczeństwa HSE


Wśród wszystkich awarii przemysłowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat znaczna ich większość spowodowana była wystąpieniem jednego z trzech zagrożeń – pożarem, wybuchem lub uwolnieniem substancji toksycznych. Te trzy czynniki stanowią także źródła najpoważniejszych zagrożeń w sanockim Oddziale Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Konrad Rudniewski

Tradycje wydobywcze na podkarpaciu sięgają XIX w., a jednostka organizacyjna ma swoją siedzibę w Sanoku od przeszło 60-ciu lat.
W kopalniach gazu ziemnego podstawowym zagrożeniem jest wybuch, a w przypadku ropy naftowej jest nim pożar wywołany jej zapaleniem. Oprócz stałego monitorowania procesów, pozwalającego wykryć wszelkie odchylenia, istotne jest stosowanie właściwej odzieży (antyelektrostatycznej), narzędzi (niepowodujących iskrzenia), użytkowanie maszyn i urządzeń w wykonaniu Ex oraz precyzyjne wyznaczenie stref niebezpiecznych. Niektóre z jednostek posiadają nowoczesne systemy gaszące, stosowane są także zawory szybkozamykające, odcinające. W katalogu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy nie można zapomnieć o hałasie oraz substancjach chemicznych (glikol i metanol), których użycie jest także ściśle monitorowane.

W 2011 roku rozpoczęto w PGNiG wprowadzanie Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE1) w sektorze poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów. Zgodnie z zatwierdzonym podręcznikiem, system ten objął pilotażowo oddziały w Sanoku i w Zielonej Górze.

Gdy sanocki Oddział rozpoczynał rozmowy dotyczące poszukiwań gazu łupkowego z Marathon Oil Company – jedno z pierwszych pytań amerykańskich menadżerów dotyczyło właśnie systemu HSE.

Motywacją do wdrożenia OSB HSE była chęć współpracy z wiodącymi firmami światowymi i wprowadzenia rozwiązań uważanych za najlepsze na świecie. Gdy sanocki Oddział rozpoczynał rozmowy dotyczące poszukiwań gazu łupkowego z Marathon Oil Company – jedno z pierwszych pytań amerykańskich menadżerów dotyczyło właśnie systemu HSE. Mimo iż w firmie wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania w odniesieniu do jakości, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oparty o wymagania norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004 – negocjatorów interesowało podejście HSE. Jako, że nie jest ono wymagane polskim prawem, firma wówczas go nie posiadała.
Rozmówcy stwierdzili, że w takim razie muszą sprawdzić wybrane obszary działalności firmy pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Następnie po pozytywnie zakończonej weryfikacji chcieli zobaczyć jak przedstawiciele Oddziału sami audytują swoich podwykonawców. Podstawą było 27 list kontrolnych. Wiele z badanych zagadnień wykraczało poza polskie standardy prawne. Pochodziły one za to z doświadczeń OGP – międzynarodowej organizacji zrzeszającej producentów nafty i gazu.

To właśnie dobre praktyki OGP (a niektóre mają nawet 50 lat) są jednym z filarów Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE w PGNiG. Pozostałe to wymagania norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001, a także wytyczne Exploration & Production Forum.

bhp3 bhp1

Pierwszym krokiem do wdrożenia systemu HSE w Oddziale w Sanoku było powołanie 15 zespołów tematycznych złożonych z przedstawicieli jednostek merytorycznych Oddziału, kopalń oraz podziemnych magazynów gazu. Zespoły te zajęły się m.in. nadzorem nad zapisami i dokumentami, audytami behawioralnymi, poprawą świadomości, zarządzaniem zmianą i wykonawcami.
Wszystkie rozwiązania przed ostatecznym zatwierdzeniem testowane są za pomocą programów pilotażowych, po zakończeniu których zostaną wdrożone na podstawie zaktualizowanych lub nowo opracowanych dokumentów. W ostatnich miesiącach zakończył się właśnie pilotaż, w którym wiodące były trzy zagadnienia – analiza bezpieczeństwa pracy, program BBS (Behavioral Based Safety) i audyty behawioralne oraz procedura LOTO (Lock Out/TagOut).

Pilotaż objął cztery jednostki – po jednej z każdego regionu działalności. W lipcu rozpoczyna się trzymiesięczny okres wdrażania rozwiązań w całej strukturze Oddziału.

Analiza bezpieczeństwa pracy – JSA2)

Pierwsze z testowanych rozwiązań dotyczy wszystkich prac wykonywanych na pisemne polecenie. Dodatkowo, dla każdej z nich, przed przystąpieniem do jej realizacji, musi być wykonana analiza bezpieczeństwa pracy. Wymaganie to dotyczy zarówno pracowników firmy, jak i podwykonawców. Wszystkie prace zostają podzielone na etapy, a w każdym z nich mogą występować inne potencjalne zagrożenia i muszą być zastosowane inne działania ograniczające ryzyko. Procedura ta nie dotyczy awarii ani też prac rutynowych. Objęte nią będą m.in. planowane prace energetyczne, mechaniczne i wysokościowe.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

pODOBAŁ cI SIĘ TEN ARTYKUŁ? Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne