Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Ochrona rąk podczas ekspozycji na czynniki gorące – cz. I


Na wielu stanowiskach pracy w przemyśle występuje ekspozycja na tzw. czynniki gorące, które mogą występować w różnych postaciach, takich jak: płomień, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne (podczerwone), promieniowanie nadfioletowe (UV), rozpryski i duże ilości stopionego metalu, ciepło kontaktowe (kontakt z gorącymi przedmiotami i powierzchniami o różnej temperaturze).

Agnieszka Stefko

PPracownik może być eksponowany na działanie jednego lub kilku, czy też wszystkich jednocześnie wymienionych wyżej zagrożeń. Oddziaływanie czynników gorących, w zależności od postaci, w jakiej występują, może skutkować powstawaniem poparzeń skóry, rumienia skóry, zmian przednowotworowych i nowotworowych, wzrostu pigmentacji, złuszczania się naskórka. Poparzenia w wyniku działania płomienia czy też dużych ilości płynnego metalu mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała, a nawet śmierci [1].
Ekspozycja na czynniki gorące, występujące najczęściej w kilku postaciach, dotyczy stanowisk pracy w przemyśle w branżach takich, jak: hutnictwo metali i szkła, odlewnictwo, w zakładach metalowych, koksowniczych itp. Na niektórych stanowiskach pracy występuje narażenie na jeden rodzaj zagrożenia, np. oparzenia w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami i przedmiotami. Dotyczy to pracowników zakładów piekarniczych i cukierniczych, kuchni restauracyjnych itp. Narażenie na działanie czynników gorących dotyczy również pracowników wykonujących prace spawalnicze w różnych branżach przemysłowych i zakładach pracy. Specyficzne warunki pracy, związane z ekspozycją na czynniki gorące i inne zagrożenia dotyczą również strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Na działanie czynników gorących może być narażone całe ciało pracownika lub poszczególne części ciała, np. ręce czy stopy, jak ma to miejsce głównie w przypadku narażenia na poparzenia gorącymi przedmiotami czy powierzchniami.
W celu zapewnienia ochrony rąk przed działaniem czynników gorących, poza przestrzeganiem odpowiednich procedur bezpiecznej pracy i zastosowaniem rozwiązań technicznych, konieczne staje się często stosowanie odpowiednio dobranych środków ochrony rąk, w tym przede wszystkim rękawic ochronnych.
Użytkownik dokonujący wyboru rękawic spośród bogatej oferty wyrobów dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej powinien dysponować wiedzą na temat rodzajów rękawic chroniących przed czynnikami gorącymi, a także wymagań, które powinny one spełniać, aby gwarantowały wymaganą ochronę na danym stanowisku pracy. Bardzo często rękawice ochronne muszą zapewnić jednoczesną ochronę nie tylko przed działaniem czynników gorących, ale również innych, jak np. czynniki mechaniczne, nie ograniczając przy tym w znaczącym stopniu możliwości wykonywania czynności manualnych, a zatem w procesie doboru rękawic należy uwzględnić również te aspekty.
W niniejszym artykule przedstawiono informacje przydatne dla osób przeprowadzających dobór środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, na temat rodzajów środków ochrony rąk i kończyn górnych zapewniających ochronę przed czynnikami gorącymi, materiałów stosowanych w konstrukcji rękawic oraz podstawowe informacje na temat wymagań, które powinny spełniać rękawice w zależności od ich przeznaczenia. W części 1 artykułu zamieszczono informacje na temat rodzajów środków ochrony rąk i kończyn górnych stosowanych w warunkach ekspozycji na czynniki gorące oraz informacje na temat rękawic chroniących przed czynnikami gorącymi ogólnego przeznaczenia. W części 2 omówiono natomiast przykłady rękawic specjalistycznych, stosowanych do ochrony rąk w warunkach ekspozycji na czynniki gorące oraz zasady prawidłowego doboru rękawic.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne