Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

O kosztach bezpieczeństwa pracy


Na co dzień spotykamy się z problemami wydatków ponoszonych na zaspokajanie potrzeb życiowych i bytowych, które określamy mianem kosztów. W przypadku gdy dysponujemy środkami finansowymi zabezpieczającymi wszystkie nasze potrzeby nie zastanawiamy się nad koniecznością ich limitowania. Zdecydowana większość zakładów pracy i ludzi odczuwa jednak brak środków na pokrycie wszystkich potrzeb. Przez to zmuszeni jesteśmy do ich ograniczania.

Henryk Purwin

W tej procedurze staramy się postępować racjonalnie, tzn. dokonujemy oceny kosztów wg ich: niezbędności dla naszego funkcjonowania, ceny, jakości, dostępności i możliwości finansowych. Szczególnie ważne jest ustalenie priorytetów. Powstają dylematy np. czy w pierwszej kolejności zainwestować w środki na zakup materiałów do produkcji, czy na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy. Z punktu widzenia gospodarczego odpowiedź jest oczywista – bez materiałów nie będzie produkcji i zbędne są działania w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Z punktu widzenia ekonomicznego zachodzi pytanie jakie poniesiemy straty, gdy w trakcie produkcji dojdzie do wypadku przy pracy, katastrofy budowlanej? Jakie będą skutki społeczne tego zdarzenia?
Dopiero ostatnie 20-lecie XX wieku przyniosło zmiany w świadomości wielu pracodawców. Zaczęto spoglądać na problemy bezpieczeństwa i komfortu pracy w aspekcie kosztów i strat. Pojawiła się potrzeba ich racjonalizowania. Wypadki i katastrofy spowodowały upadek wielu firm. Okazało się też, że na bezpieczeństwie pracy można dobrze zarobić.

Bezpieczeństwo pracy zawsze wiązało się z trzema obszarami działalności człowieka:
1) określeniem potrzeb w zakresie ochrony życia i zdrowia w procesie pracy,
2) wolą, chęcią jego zapewnienia,
3) możliwościami technicznymi i ekonomicznymi eliminowania lub ograniczania zagrożeń.

Określenie potrzeb – to zdobycie (posiadanie) wiedzy zarówno przez pracowników, jak i pracodawców na temat metod, sposobów i środków ochrony życia i zdrowia w procesie pracy, a także ocena oddziaływania środowiska pracy na zdrowie.
Wola (chęć) zapewnienia bezpieczeństwa pracy – to we współczesnym świecie misja przedsiębiorstwa, pracodawcy, np. uświadomienie potrzeby wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Możliwości techniczne – to przede wszystkim wiedza o sposobach likwidowania lub ograniczania zagrożeń oraz dostępność do znanych procedur i technik.
Możliwości ekonomiczne – to posiadanie środków finansowych na realizację celów i optymalne ich wykorzystanie

Współczesny świat to świat ekonomii, świat osiągania celów, które określić możemy zasadą „za najmniejsze nakłady – uzyskanie największych efektów społecznych i ekonomicznych”.
Jest to chyba jedyne racjonalne podejście do problemów życia i pracy współczesnego człowieka (pracodawcy, pracownika).

Hidden Content


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne