Dołącz do nas

dobre praktyki

Motywowanie pracowników do zachowań pro-safety


Identyfikacja właściwych kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i systemów motywacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa pracy. Pod koniec grudnia 2015 zostałam poproszona przez klienta, globalnego gracza w przemyśle górniczym, o zaopiniowanie nowego planu motywacyjnego dla pracowników, w którym wysokość premii była uzależniona od wyników osiąganych w bezpieczeństwie.

Mieke Jacobs

Global Practice Leader Operational Risk Management and Employee Safety, DuPont Sustainable Solutions

Poprzedni system premiowy był związany wyłącznie ze wskaźnikiem LTI (Lost Time Injury – wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy). Tego rodzaju system posiada dwie główne wady w odniesieniu do firm, które są w trakcie rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem i kultury bezpieczeństwa, i nie osiągnęły jeszcze satysfakcjonujących wyników w tym obszarze.
Po pierwsze, jeżeli system premiowy całkowicie zależy od LTI lub innych wskaźników reaktywnych (tzw. „lagging indicators”), może zniechęcać pracowników do zgłaszania urazów i/lub powodować, że pracownicy przychodzą do pracy pomimo tego, że powinni przebywać na zwolnieniu.
Po drugie, uzależnienie premii wyłącznie od LTI często powoduje sytuacje, w których nie podejmuje się żadnych akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ponieważ pracownicy nie dostrzegają tego, jak codzienne działania mogą przełożyć się na osiągnięcie celu.
Firma zrozumiała, że nowy system musi oprzeć o zbalansowaną kombinację wskaźników reaktywnych i proaktywnych (tzw. „leading indicators”). Projekt nowego systemu premiowego przesłany do oceny stanowił taką kombinację.
Głównym wskaźnikiem reaktywnym dla firmy pozostał LTI, a zero LTI utrzymano jako warunek uprawniający pracowników do otrzymania premii.
Natomiast wysokość premii miała zależeć od kilku wskaźników proaktywnych, takich jak:
• Wyniki osiągane w zakresie 5S
• Realizacja planu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
• Organizowanie odpraw bezpieczeństwa
• Raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
• Realizacja audytów bezpieczeństwa

Dobór większości kluczowych wskaźników z perspektywy zintegrowanego systemu zarządzania wynikami.

Na pierwszy rzut oka zaproponowane kluczowe wskaźniki efektywności wyglądają dobrze, ale spójrzmy na nie z ogólnej perspektywy zarządzania wynikami i tego, co mają nam pomóc osiągnąć.
Stare powiedzenie “To, co interesuje mojego szefa, „mnie fascynuje” jest ciągle ważne, ale na efektywny system zarządzania wynikami składa się o wiele więcej, niż tylko długa lista wskaźników.

Trójkąt zarządzania wynikami obejmuje:
• Strategię / wskaźniki (KPI) / zarządzanie wizualne (tzw. Visual Management)
• Regularny dialog na temat wyników
• Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów

Wszystko zaczyna się od zdefiniowania wizji i strategii; nie na wysokim poziomie ogólności, lecz bardziej konkretnym, umożliwiającym każdemu poziomowi organizacji dokonywać właściwych wyborów w trakcie codziennej pracy.
Jak często spotykamy się z umieszczoną w widocznym miejscu wizją firmy, sformułowaną tak, że jej jedynym wyróżnikiem jest wyłącznie nazwa firmy: “Chcemy być najbezpieczniejszym, dostarczającym najwyższą jakość, działającym efektywnie kosztowo producentem… zapewniając naszym klientom światowej klasy dostawy i ciągłą innowacyjność, i,.. o tak!.., wszystko to dzięki najwyższemu zaangażowaniu pracowników”?

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne