Dołącz do nas

Flesz

Mobbing w bydgoskim ratuszu


Z raportu PIP wynika, że co czwarty urzędnik bydgoskiego Urzędu Miejskiego uważa, że jest ofiara mobbingu. Kontrolę przeprowadzono w sześciu jednostkach podległych ratuszowi, wskazanych przez prezydenta miasta. Najgorzej jest w wydziale Mienia i Geodezji, w którym spośród 33 zatrudnionych aż 23 osoby uznały, że są ofiarą mobbingu.

Anonimowe ankiety przeprowadzono wśród 421 z 956 urzędników. Zawierały one pytania m.in. o agresję słowną i fizyczną, ośmieszanie i ignorowanie współpracowników a także o rozpowszechnianie fałszywych plotek. Blisko połowa ankietowanych (109 spośród 223 urzędników) oświadczyła, że w Urzędzie Miejskim oraz podległych mu jednostkach dochodzi do mobbingu.
Co czwarty przyznał, że sam jest ofiarą agresji słownej, lekceważony, a na jego temat rozsiewane są fałszywe plotki. Jedna z ankietowanych osób poskarżyła się ponadto, że została naruszona jej nietykalność osobista przez innego pracownika.

W najgorzej prezentującym się wydziale Mienia i Geodezji prawie wszyscy ankietowani stwierdzili, że mobbing ma charakter długotrwały i występuje od co najmniej pół roku.

- W wyniku naszej kontroli stwierdzono występowanie zjawisk o charakterze mobbingu - mówi Katarzyna Pietraszak, rzeczniczka prasowa okręgowego inspektora pracy. - Podkreślam, że nosiły one jedynie znamiona mobbingu. To, czy faktycznie doszło do mobbingu może stwierdzić jedynie sąd. Zajmie się on jednak sprawą tylko, jeśli pozew złożą pokrzywdzeni przez mobbera. Wiarygodności badania nie da się ocenić, bo musimy pamiętać, że są to subiektywne odczucia pracowników urzędu.

[KB]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Podobał Ci się ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne