Dołącz do nas

Flesz

Międzynarodowy raport nt. oczekiwań pracodawców i pracowników wobec opieki zdrowotnej w miejscu pracy


Wyniki najnowszego raportu „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”, przeprowadzonego w czterech państwach z różnych kręgów kulturowych na zlecenie Bupa, której częścią jest LUX MED, wskazują, że usprawnienie modelu opieki zdrowotnej i profilaktycznej to istotne wyzwanie stojące zarówno przed pracodawcami, jak i instytucjami państwowymi.

Starzejące się społeczeństwo i wydłużający się okres aktywności zawodowej nieuchronnie rodzą pytania, jak zapewnić pracownikom odpowiedni model opieki zdrowotnej; jak wspierać ich w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i ciągłej zdolności do pracy. U progu nowych wyzwań warto przyjrzeć się dzisiejszemu zaangażowaniu pracodawców i pracowników w tym obszarze. Najnowsze badanie „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” zostało przeprowadzone w czterech krajach, o różnej historii i doświadczeniach tj. Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Australii. Wyniki raportu wskazują, że mimo różnic kulturowych oraz gospodarczych, problemy i wyzwania w obszarze opieki medycznej pracowników wydają się mieć uniwersalny charakter.

Oczekiwania i bariery dla pracodawców

- Programy zdrowotne to przede wszystkim korzyści dla pracodawcy w postaci spadku absencji, poprawy stanu zdrowia i zwiększenia zaangażowania zatrudnionych. Jak pokazują wyniki raportu, aż 76% firm w Polsce podejmuje już działania na rzecz zdrowia pracowników. Dodatkowo, większość pracodawców zaobserwowała już efekty wprowadzonych działań. Respondenci w Polsce wskazują najczęściej ograniczenie liczby absencji chorobowej i poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie wydajności. Podobnie wskazania widzimy w pozostałych krajach uczestniczących w badaniu. To niewątpliwie podkreśla zasadność rozwoju programów wspierających zdrowie pracownika – podkreśla Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa LUX MED.
Jednocześnie najpoważniejszą barierą wskazywaną przez ankietowanych są koszty takich działań – w Polsce znacznie więcej menedżerów podkreśla ten problem (73% wobec 30% w Wielkiej Brytanii)*. Kolejne wyzwanie, tak w Polsce, jaki i we wszystkich krajach, to zauważalny brak priorytetu dla zdrowia dla zarządów firm (Polska 32%, Hiszpania 35%)* czy brak odpowiednich kadr zarządzających takimi działaniami prozdrowotnymi (Polska 22%, Wielka Brytania 20%)*.

Pracownicy o zdrowiu

Wyniki raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” przeprowadzonego na zlecenie Bupa pokazują, że program opieki medycznej dla pracowników jest bardziej rozpowszechniony w Hiszpanii (30% badanych)*, natomiast programy sportowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Co ważne, kampanie edukacyjne kierowane do pracowników są w Polsce dostępne dwukrotnie rzadziej niż w porównywanych krajach. Pracownicy podkreślali jak duże znaczenie ma dla nich zaangażowanie pracodawcy w obszarze wsparcia i inwestowania w korporacyjne programy zdrowotne. W Polsce i Hiszpanii zadeklarowało to blisko 70% badanych*, w pozostałych krajach 45-55%*. Aż 43% badanych* w Polsce zaznacza również, że w przyszłości przy zmianie pracy będą brać pod uwagę zaangażowanie pracodawcy w działania prozdrowotne. W pozostałych krajach taką postawę deklarował co czwarty badany.
W opinii respondentów ich wydajność zawodowa wzrosłaby, gdyby ich aktualny stan zdrowia był lepszy. Najwięcej takich odpowiedzi odnotowano w Polsce (66%)*.
- Niestety, obecnie pracownicy w niewielkim stopniu identyfikują swoje aktywności prozdrowotne czy poprawę stanu zdrowia z działaniami oferowanymi przez pracodawców. Wyniki raportu „Zdrowie w pracy” pokazują także, że niektóre obszary wskazywane przez pracowników jako priorytetowe są rzadko realizowane – mówi Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa LUX MED.Najwięcej pracowników oczekuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i skutków stresu czy depresji (w Polsce 45%, Hiszpanii 42% i Australii 36%)* oraz profilaktyki chorób układu krążenia (39% ankietowanych w Polsce, a w Wielkiej Brytanii 17%)*. Widoczna jest także potrzeba promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej, a także profilaktyki stomatologicznej i onkologicznej.

Dialog „Zdrowie w pracy”: pracodawcy – instytucje państwowe – opieka medyczna

W najbliższy poniedziałek 25 maja o godz. 11 w siedzibie Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej odbędzie się spotkanie „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” poświęcone debacie nt. diagnozy i wyzwań wobec opieki medycznej pracowników i rozwoju inwestycji pracodawców w obszar profilaktyki i opieki zdrowotnej. Paneliści przedstawią wnioski i rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań wpływających na stan zdrowia pracowników w Polsce.
Do wysłuchania debaty zapraszają:
- Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy LUX MED
- dr Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP

Dodatkowo do udziału w debacie zostali zaproszeni:
- Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
- prof. UW dr hab. Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej
- Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- Joanna Makowiecka-Gaca – p.o. Prezesa Zarządu, Polimex-Mostostal S.A
- prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi
- Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa LUX MED

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne