Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Kontrola warunków pracy


Lesław Zieliński odwołuje się do swojej książki „22 zadania służby bhp. Standardy działania”, wydanej przez "Atest" w 2009 r., która spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników. W nowym cyklu na łamach "Atestu" L. Zieliński nie tylko aktualizuje omawiane zagadnienia, ale i znacznie je rozszerza, a także wprowadza uzupełnienia wynikające ze zmieniającej się pragmatyki pracy służby bhp.

Lesław Zieliński

Redakcja jest przekonana, że cykl będzie pomocą dla wszystkich osób zdobywających zawód behapowca oraz dla młodych pracowników służby, którzy stawiają pierwsze kroki, natomiast dla praktyków z wieloletnim stażem okaże się przydatnym kompendium.

Kontrola powinna obejmować wszystkie zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy, a wynikające z zakresu działania i uprawnień służby bhp, bez względu na to czy wynikają z obowiązków pracodawcy, osób kierujących pracownikami czy samych pracowników. Lista obszarów i ich elementów podlegających kontroli jest dość długa, dlatego dla ułatwienia pracy i skrócenia samego protokołu warto opracować wzorcową listę kontrolną i na niej zaznaczać kontrolowane tematy z zapisem oceny: pozytywna/negatywna. Wówczas w protokole znajdą się jedynie te zagadnienia, które wymagają podjęcia działań.

Przykładowa lista kontrolna

A. Przejścia, dojścia
1. Posadzki, drzwi, schody, wejścia.
2. Barierki, poręcze.
3. Oznakowanie i oświetlenie.
4. Stan dróg, przejść w okresie zimowym.
5. Zabezpieczenia otworów w podłodze.
B. Miejsce, stanowisko pracy
1. Dostęp do miejsca pracy.
2. Porządek w miejscu pracy i wokół stanowiska pracy.
3. Sposób składowania materiałów (szczególnie niebezpiecznych i łatwopalnych).
4. Sposób składowania wyrobów.
5. Sposób składowania odpadów, śmieci.
6. Stan instalacji elektrycznej.
7. Oznakowanie i dostęp do wyłączników.
8. Zabezpieczenia w narzędzia i wyposażenie pomocnicze stanowiska pracy – ich stan i dostosowanie do wykonywanych czynności.
C. Środowisko pracy
1. Oświetlenie ogólne i miejscowe.
2. Wentylacja ogólna i miejscowa.
3. Hałas.
4. Zapylenie.
5. Drgania mechaniczne.
6. Substancje szkodliwe i niebezpieczne w powietrzu.
D. Zabezpieczenia
1. Przed przypadkowym i niepowołanym uruchomieniem maszyny, urządzenia.
2. Wyłączniki awaryjne: dostępność, oznakowanie, sprawność.
3. Przeciwporażeniowe.
4. Przed uderzeniem, pochwyceniem przez ruchome elementy.
5. Przed wypadnięciem, wpadnięciem, spadnięciem.
6. Przeciwpożarowe.
E. Pozycja przy pracy powodująca narażenia na:

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne