Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Klasyfikacja i podstawowe wymagania obuwia o cechach ochronnych


Obuwie o cechach ochronnych, w odróżnieniu od obuwia roboczego, jest przeznaczone do ochrony użytkowników przed urazami, które mogą mieć miejsce podczas wypadków. Podczas gdy obuwie robocze zapewnia przede wszystkim wygodę użytkowania i walory higieniczne, obuwie o cechach ochronnych zabezpiecza użytkownika przed licznymi urazami występującymi m.in. na stanowiskach pracy.

Rafał Hrynyk

N ależy do szerokiej grupy środków ochrony indywidualnej i zgodnie z ustaleniami powinno spełniać zasadnicze wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r., Dz.U. nr 259 poz. 2173 [1].
Występuje ono w trzech podstawowych rodzajach:
- obuwie bezpieczne - spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20345:2007 oraz PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007 i PN-EN ISO 20345:2007/A1:2008 [2],
- obuwie ochronne - spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20346:2007 oraz PN-EN ISO 20346:2007/AC:2007 i PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008 [3],
- obuwie zawodowe - spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20347:2007 oraz PN-EN ISO 20347:2007/AC:2007 i PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008 [4].

Zgodnie z definicją podaną w powyższych normach:
Obuwie bezpieczne jest to obuwie mające cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków, wyposażone w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią równą co najmniej 200 J i przed ściskaniem podczaas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 15 kN [2].
Obuwie ochronne jest to obuwie mające cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków, wyposażone w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią równą co najmniej 100 J i przed ściskaniem podczas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 10 kN [3].
Obuwie zawodowe jest to obuwie mające cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków [4].

Wszystkie rodzaje obuwia o cechach ochronnych ze względu na rodzaj zastosowanego materiału i technologie wytwarzania można podzielić na obuwie klasyfikacji I (wykonane ze skóry i innych materiałów, z wyłączeniem obuwia całogumowego lub całotworzywowego) oraz obuwie klasyfikacji II (całogumowe - całkowicie wulkanizowane lub całotworzywowe - całkowicie formowane). Dostępne konstrukcje obuwia klasyfikacji I oraz II to: typ A - obuwie z niską cholewą, typ B - trzewik, typ C - obuwie do połowy łydki, typ D - obuwie do kolana oraz typ E - obuwie z cholewką powyżej kolana (rys. 1).


Rys. 1. Podstawowe modele konstrukcyjne obuwia

Niezależnie od klasyfikacji wymagania dla obuwia o cechach ochronnych określone w powyższych normach odnoszą się zarówno do całej konstrukcji obuwia, jak również do poszczególnych elementów konstrukcyjnych, takich jak: wierzch, podszewka przyszwy, podszewka obłożyny, podpodeszwa, język i podeszwa. Należy zwrócić uwagę, że badania potwierdzające poszczególne wymagania zależą od rodzaju zastosowanych materiałów i konstrukcji obuwia, np. sprawdzenie zawartości chromu VI dotyczy elementów wykonanych ze skóry. Komplet wymagań dla elementów konstrukcyjnych obuwia o cechach ochronnych zebrano w tablicy nr 1.

Element konstrukcyjny obuwia

Wymagania

Gotowe obuwie/model - Wysokość wierzchu
- Obszar pięty dla modelu A oraz B, C, D i E
- Właściwości podeszew i ich konstrukcja
- Wytrzymałość połączenia wierzchu z podeszwą
- Szczelność obuwia
- Cechy ergonomiczne (ocena wewnętrznej części obuwia, ocena uwierania przez podnoski, regulacja zapięć, możliwość swobodnego chodzenia, klękania i kucania oraz wchodzenia po schodach)
- Ochrona przed poślizgiem
Wierzch - Grubość
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu
- Odporność na zginanie
- Przepuszczalność i współczynnik pary wodnej
- Wartość pH
- Hydroliza
- Zawartość chromu VI
Podszewka przyszwy i obłożyny - Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na ścieranie
- Przepuszczalność i współczynnik pary wodnej
- Wartość pH
- Zawartość chromu VI
Podpodeszwa/wyściółka - Grubość
- Wartość pH
- Absorpcja i desorpcja wody
- Odporność na ścieranie
- Zawartość chromu VI
- Odporność na ścieranie
Język - Wytrzymałość na rozdzieranie
- Wartość pH
- Zawartość chromu VI
Podeszwa - Grubość podeszew nieurzeźbionych
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na ścieranie
- Odporność na zginanie
- Hydroliza
- Wytrzymałość połączenia między warstwami
Tab. 1 Wymagania dla obuwia o cechach ochronnych

W przypadku obuwia bezpiecznego i ochronnego podstawowe wymagania odnoszą się również do odporności podeszew na działanie oleju napędowego oraz ochrony palców wynikającej ze stosowania w konstrukcji obuwia podnosków. W przypadku podnosków wymagania dotyczą kształtu i mocowania, wewnętrznej długości, odporności na uderzenie i ściskanie oraz zachowania się podnosków (m.in. odporność na korozję).
Obuwie o cechach ochronnych, tj. obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe, może występować w sześciu kategoriach, w zależności od spełnienia podstawowych oraz dodatkowych wymagań określonych w normach PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20346 i PN-EN ISO 20347. Wykaz symboli stosowanych do znakowania obuwia o cechach ochronnych zebrano w tablicy nr 2.

Kategoria

Wymagania dla obuwia

Klasyfikacja

Bezpieczne
EN ISO 20345
Ochronne
EN ISO 20346
Zawodowe
EN ISO 20347

SB PB OB Obuwie spełnia podstawowe wymagania normy I lub II
S1 P1 O1 - Obuwie spełnia podstawowe wymagania normy
- Zamknięty obszar pięty
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w obszarze pięty
 I
S2 P2 O2 - Obuwie spełnia podstawowe wymagania normy
- Zamknięty obszar pięty
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w obszarze pięty
- Przepuszczalność wody i absorpcja wody
 I
S3 P3 O3 - Obuwie spełnia podstawowe wymagania normy
- Zamknięty obszar pięty
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w obszarze pięty
- Przepuszczalność wody i absorpcja wody
- Odporność na przebicie
- Urzeźbiona podeszwa
 I
S4 P4 O4 - Obuwie spełnia podstawowe wymagania normy
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w obszarze pięty
 II
S5 P5 O5 - Obuwie spełnia podstawowe wymagania normy
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Absorpcja energii w obszarze pięty
- Odporność na przebicie
- Urzeźbiona podeszwa
I
Tab. 2 Kategorie i symbole obuwia o cechach ochronnych

Bibliografia
1.    Rozporządzenie ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259 poz. 2173)
2.    PN-EN ISO 20345:2007, PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007, PN-EN ISO 20345:2007/A1:2008 "Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne"
3.    PN-EN ISO 20346:2007, PN-EN ISO 20346:2007/AC:2007, PN-EN ISO 20346:2007/A1:2008 "Środki ochrony indywidualnej. Obuwie ochronne"
4.    PN-EN ISO 20347:2007, PN-EN ISO 20347:2007/AC:2007, PN-EN ISO 20347:2007/A1:2008 "Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe"

Rafał Hrynyk

Pracowania Ochron Rąk i Nóg, Zakład Ochron Osobistych; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne