Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Inspectio – nadzór, kontrola


Dokonajmy korekty systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Inspekcja niech kontroluje (łac. inspectio – nadzór; później: kontrola, sprawdzanie działalności) zgodnie ze swoją nazwą. Niech egzekwuje przestrzeganie przepisów skutecznie, a jeśli trzeba nawet drastycznie. Będzie to robić pod warunkiem, że będzie miała na to czas i możliwości prawne.

W wywiadzie udzielonym Atestowi główna inspektor pracy na pytanie:
- Ile kontroli, ile edukacji w działalności PIP? Wprawdzie prewencja i promocja stały się już ważnymi elementami działalności PIP, jednak nie brakuje głosów, że inspekcja powinna zajmować się głównie kontrolowaniem i dyscyplinowaniem pracodawców.
odpowiada:
– Uważam, że rozważania tego typu nie znajdują uzasadnienia ze względu na złożoność problemów i nowe wyzwania, z jakimi mają do czynienia inspektorzy. Kontrole i edukacja wzajemnie się dziś przenikają, uzupełniają i wspomagają w pracy inspekcyjnej. Zwłaszcza że obie te formy mają wspólny cel – osiągnięcie stałych, pozytywnych zmian w postaci poprawy stanu przestrzegania prawa pracy, a zwłaszcza zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
Pogląd Anny Tomczyk jest wprawdzie zgodny z ostatnią nowelizacją ustawy o PIP, ale bardziej odnosi się do pożądanego wzorca niż do rzeczywistości. Trzeba przyznać, że inspekcja wkłada dużo wysiłku i publicznych pieniędzy w akcje promocyjne, edukacyjne i medialne. Główna inspektor mówi o rzeczach, których nikt nie kwestionuje, więcej, które w wykonaniu inspekcji są powszechnie akceptowane.
Wygląda na to, że inspekcja unaoczniła – biorąc na siebie tak liczne, zróżnicowane i nowe zadania – jak są one potrzebne i… że nie powinna zajmować się edukacją i promocją. Od tego są inni. A inspekcja łata dziury, próbuje zastępować:

- ministerstwo edukacji, które nie radzi sobie z obowiązkiem wprowadzenia w szkołach nauki bhp w zakresie co najmniej dawnego szkolenia podstawowego;
- ministerstwo pracy, które, od kiedy zlikwidowano departament warunków pracy, zapomniało, że w imieniu władzy wykonawczej powinno prowadzić politykę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
- pracodawców, którzy powinni się szkolić i płacić za szkolenia swoich pracowników, a nadal nagminnie kupują na rynku zaświadczenia bądź organizują pseudoszkolenia;
- media publiczne, które są do tego powołane;
- behapowców, których znaczna część goni za chałturą, zamiast porządnie realizować 22 zadania;
- instytucje, które otrzymują publiczne pieniądze na działania związane z bhp;
- instytucje ubezpieczeniowe, które płacą wielkie pieniądze na odszkodowania i inne skutki zaniedbań w ochronie zdrowia pracowników, więc powinny być zainteresowane działaniami prewencyjnymi.

Przepisy nakładają liczne obowiązki w zakresie edukacji i promocji na wspomniane podmioty i instytucje. Inspekcja trafnie diagnozuje sytuację, wie, że szkolenia bhp to często farsa, że w szkołach mówi się o tym niewiele, jeśli w ogóle, a media publiczne czekają na pieniądze za reklamy społeczne. Jednak próba poprawienia systemu poprzez wykonywanie zadań ciążących na kimś innym, choć jest dość spektakularna, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, bo ich przynieść nie może.
Inspekcja nie jest lekiem na całe zło. Ma tylko 1,5 tys. ludzi wykształconych na inspektorów, czyli kontrolerów, a nie piarowców, wykładowców, medioznawców itp. Ma więc narzędzia pozwalające wymusić na pracodawcach realizację ich podstawowych obowiązków, czyli, w omawianym przez nas zakresie, szkoleń i działań prewencyjnych. Szkół i mediów zmusić nie może, więc po prostu nie powinna się tym zajmować.

Działania medialne w wykonaniu PIP z całą pewnością wpływają na zmianę jej wizerunku. Ocieplają go, ułatwiają budowanie partnerskich relacji z pracodawcami, pokazują PIP jako urząd nowoczesny, multimedialny. Ale to nie o to chodzi. Zadaniem tej instytucji jest kontrola. A dobieranie sobie innych zadań obniża jej skuteczność. Zbyt często zapominamy, że to właśnie kontrola jest znakomitym środkiem prewencji. Mówił o tym wielokrotnie Marek Nościusz, prezes OSPSBHP, akcentując, że inspekcja pracy powinna przede wszystkim zajmować się skuteczną i restrykcyjną kontrolą. Ten powrót do korzeni wart jest rozważenia, bo mówi to człowiek, który zna warunki pracy w polskich firmach i mechanizmy, które mogą wpływać na ich poprawę.
W nieco zlekceważonym przez środowisko pomyśle M. Nościusza utworzenia ministerstwa bezpieczeństwa pracy można znaleźć koncepcję pozwalającą na rozwiązanie problemu przeciążenia i nieskuteczności inspekcji pracy. Pomysł stworzenia ministerstwa był odebrany jako utopijny, a może właśnie ono powinno przejąć część zadań inspekcji? Nie można przecież tych wszystkich, zbyt różniących się od siebie zadań zostawić jednej instytucji. Robiąc zbyt dużo rzeczy, niczego nie robi się dobrze.

Dokonajmy więc korekty systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Inspekcja niech kontroluje (łac. inspectio – nadzór; później: kontrola, sprawdzanie działalności) zgodnie ze swoją nazwą. Niech egzekwuje przestrzeganie przepisów skutecznie, a jeśli trzeba nawet drastycznie. Będzie to robić pod warunkiem, że będzie miała na to czas i możliwości prawne. Wiąże się to też ze zwolnieniem inspekcji z dobrowolnie przyjętego obowiązku robienia polityki w zakresie bhp. Ktoś to musi robić, powiedzą niektórzy; naszym zdaniem na pewno nie inspekcja. Od polityki jest ciało polityczne, czyli ministerstwo, które powinno też stworzyć ramy organizacyjne, prawne i klimat polityczny umożliwiające działania promocyjne i edukacyjne. To rząd ma narzędzia, by wymusić na mediach publicznych i systemie edukacji realizację wspomnianych wyżej obowiązków. Natomiast ramy i procedury stworzone przez ministerstwo powinny być wykorzystane przez: ubezpieczyciela społecznego, ubezpieczycieli komercyjnych, instytuty naukowe, media branżowe, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, firmy szkoleniowe i organizacje pracodawców, powoływane ad hoc inne konsorcja i organizacje do prowadzenia akcji prewencyjnych, kampanii itp. Innymi słowy wszelkie działania w zakresie promocji i edukacji, szczególnie te na dużą skalę, nie powinny być realizowane przez organy państwowe (choć jest to zadanie państwa, ale nie administracji) tylko przez jak najszerzej rozumiany sektor pozarządowy, współpracujący z takimi jednostkami jak CIOP, ZUS czy PIP.
W takim układzie większą rolę powinna odgrywać służba bhp, która, tworząc jednolity i silny samorząd zawodowy, przejęłaby dużą część zadań w zakresie edukacji i prewencji. Nad skutecznością tych działań powinien czuwać silny i merytoryczny kontroler.

Redakcja

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Atest 09/2011

W tym wydaniu m.in.:

- Kierowca to maszyna czuła na zakłócenia
- Praca w porze nocnej
- Bezpieczeństwo w laboratorium
- Jak prawa pracy
- Dyskusja przed zjazdem

Zobacz pełny spis treści

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne