Forum Safety First

Typography

„Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa” – zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Celem Forum jest przedstawienie wyników badań, dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie kultury bezpieczeństwa.

Tematyka Forum:
- polityka bezpieczeństwa pracy oraz świadome działania w organizacji na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa
- dobre praktyki w zakresie podnoszenia świadomości bezpiecznej pracy oraz partycypacji wszystkich pracowników w budowanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
- budowanie kultury bezpieczeństwa w odniesieniu do kluczowych czynników:

» środowiska pracy (aspekty prawne, ochrona zdrowia, polityka i zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ergonomia pracy, narzędzia techniczne),
» zachowań pracowników (przestrzeganie przepisów bhp, przekazywanie informacji i współpraca, demonstrowanie troski o bezpieczeństwo wykraczające poza wymagania zawarte w przepisach),
 » indywidualnych cech pracowników (wiedza, doświadczenie, umiejętności, motywacja do bezpiecznej pracy).

W ramach udziału w Forum oferujemy:

- publikację artykułu w języku polskim lub angielskim w recenzowanej monografii “Księga dobrych praktyk BHP” wydanej na nośniku multimedialnym (5 pkt wg MNiSW), a wybranych w Zeszytach Naukowych WSZOP (7 pkt wg MNiSW)
- materiały konferencyjne
- pomoc w rezerwowaniu noclegu w hotelu położonym blisko miejsca obrad Forum
Koszt: 100,00 zł
Język Forum: polski lub angielski
Data Forum: 19-20 września 2018 r.
Miejsce Forum: MCK w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Terminarz Forum:

- do 30 czerwca – przesłanie karty zgłoszenia
- do 15 lipca – wniesienie opłaty
- do 31 lipca – przesłanie artykułu
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe: www.wszop.edu.pl/safety_first

Konto bankowe:
mBank S.A. O/Katowice
39 1140 1078 0000 4048 1400 1004
W treści proszę podać nazwisko i imię uczestnika oraz skróconą nazwę Forum: FSF 2018

Organizator:
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
w Katowicach
Wydział Nauk Technicznych
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice