Dołącz do nas

dobre praktyki

Filmy bhp


Firma Safety Media, wydawca portalu "Kultura Bezpieczenstwa", zrealizowała kilkadziesiąt filmów o tematyce bezpieczeństwa pracy.

Były one skierowane do różnych grup odbiorców:
• pracowników nowych oraz obecnych,
• podwykonawców,
• gości (rozumianych jako osoby wchodzące na teren firmy, ale nie wykonujące na jej zlecenie żadnych prac).

Filmy były realizowane w różnej konwencji:
• fabularyzowanych historii działających na świadomość widzów,
• instrukcji dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy oraz pożądanego zachowania w określonych sytuacjach,
• przekazu mówiącego o obowiązujących w firmie zasadach oraz najczęstszych/najpoważniejszych zagrożeniach,
• filmów promocyjnych, przedstawiających firmę jako dobre i przyjazne środowisko pracy.

Safety Media Safety Media Safety Media

Najczęstszymi tematami poruszanymi w filmach były:
• polityka firmy w zakresie bezpieczeństwa,
• zachowania pracowników (zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych, obserwacja zachowań),
• ewakuacja, ochrona ppoż. oraz pierwsza pomoc,
• stosowanie systemu Lockout/Tagout,
• prawidłowe używanie środków ochrony indywidualnej,
• transport wewnątrzzakładowy.

Przykładowe realizacje są dostępne na stronie www.SafetyMedia.pl

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona przez firmę SafetyMedia.

safety-media


dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: Cemex Polska


CEMEX Polska Sp. z o.o należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego oraz kruszyw. W swoich trzech zakładach cementowych (Cementownia Chełm, Cementownia Rudniki oraz Przemiałownia Gdynia), blisko 40 wytwórniach betonu towarowego, 7 kopalniach kruszyw oraz w biurze korporacyjnym w Warszawie firma zatrudnia niemal 1200 osób.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne