Dołącz do nas

Flesz

EU-OSHA poświęci uwagę rehabilitacji i powrotowi do pracy po przebytym nowotworze


Każdego roku w Europie u ok. 1,6 miliona osób aktywnych zawodowo diagnozuje się nowotwór. W nowym sprawozdaniu EU-OSHA analizuje, jaki wpływ mają te fakty na pracowników. Zdaniem Agencji rzeba dołożyć jeszcze więcej wysiłku, by ułatwić zrównoważoną pracę osobom, które pokonały nowotwór, zarówno w celu promowania dobrego samopoczucia w tej wrażliwej grupie osób, jak i zmniejszenia następstw społeczno-ekonomicznych.

W najbliższym czasie opublikowanych zostanie więcej informacji dotyczących zaleceń o narzędziach, interwencjach, programach i praktykach wspierających powrót pracowników po przebytym nowotworze.

Szacuje się, że nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą w UE. Dlatego też sześć organizacji europejskich podpisało umowę, w której zobowiązały się one do udziału w programie dobrowolnych działań mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy oraz do wymiany dobrych praktyk.

Wspomniani partnerzy to:
- austriackie federalne ministerstwo pracy, spraw społecznych i ochrony konsumentów
- BUSINESSEUROPE (europejscy pracodawcy)
- Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
- Komisja Europejska
- Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
- holenderskie ministerstwo spraw społecznych i zatrudnienia.

Sygnatariusze umowy sporządzili plan działania na potrzeby programu, który będzie realizowany do końca 2019 roku. Zachęcają też państwa członkowskie, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, organizacje badawcze i inne organizacje w całej Europie (i poza nią) do udziału w tym programie.

Wzmocnienie zapobiegania w przedsiębiorstwach

Niektóre z działań, które mają zostać opracowane i wdrożone w ciągu trzech lat obowiązywania programu, są następujące:
- zapewnienie pracodawcom informacji na temat dopuszczalnych wartości i podniesienie wiedzy pracodawców i pracowników na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP);
- zapewnienie pracodawcom informacji na temat metod oceny ryzyka i możliwych środków zarządzania ryzykiem;
- wpływanie na zachowanie i sposób postępowania pracowników fizycznych;
- gromadzenie, opisywanie i udostępnianie szeregu konkretnych i opłacalnych dobrych praktyk, wykonalnych dla MŚP, w odniesieniu do określonych substancji rakotwórczych.

Państwa członkowskie i organizacje będą zachęcane do oferowania przyjęcia roli mentora lub partnera przez przewodnictwo w zakresie określonej części programu działania, na przykład w odniesieniu do określonej grupy substancji rakotwórczych lub określonego sektora.

Sygnatariusze porozumienia szacują, że z programu skorzystają mniejsze przedsiębiorstwa, mające na przykład niewielkie doświadczenie z dobrymi praktykami. Oczekują również, że większa wiedza doprowadzi do innowacji w procesach produkcji, czego skutkiem będzie zastąpienie substancji rakotwórczych bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi.

Dalsze działania

Wspomnianych sześć organizacji wzywa każdego do podjęcia środków, wdrożenia dobrych praktyk oraz podniesienia wiedzy w celu zapobiegania narażeniu na działanie czynników rakotwórczych.

Koncepcję dobrych praktyk należy interpretować szeroko – jako wszystkie inicjatywy, które wspierają pracowników i pracodawców w zapewnieniu im ochrony przed substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy. Do przykładów należą: środki techniczne, działania mające na celu podnoszenie wiedzy, narzędzia oceny ryzyka, podejścia branżowe, środki prewencyjne, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, instytutami badawczymi lub sektorami gospodarki itp.

EU-OSHA pomaga w promowaniu programu i będzie wspierała partnerów w organizowaniu corocznego wydarzenia mającego na celu podnoszenie wiedzy i ocenę postępów. Ponadto kampania EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2018–2019 będzie poświęcona zagadnieniu niebezpiecznych substancji, dzięki czemu będzie się wpisywać w zakres planu działania i jego cele.

W programie przewiduje się program działań, który obejmie dwie prezydencje Rady UE i którego rozpoczęcie zbiega się z prezydencją Holandii w 2016 r., a zakończenie – z prezydencją Austrii w 2019 r.

EU OSHA

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne