Dołącz do nas

Flesz

EU-OSHA poświęci uwagę rehabilitacji i powrotowi do pracy po przebytym nowotworze


Każdego roku w Europie u ok. 1,6 miliona osób aktywnych zawodowo diagnozuje się nowotwór. W nowym sprawozdaniu EU-OSHA analizuje, jaki wpływ mają te fakty na pracowników. Zdaniem Agencji rzeba dołożyć jeszcze więcej wysiłku, by ułatwić zrównoważoną pracę osobom, które pokonały nowotwór, zarówno w celu promowania dobrego samopoczucia w tej wrażliwej grupie osób, jak i zmniejszenia następstw społeczno-ekonomicznych.

W najbliższym czasie opublikowanych zostanie więcej informacji dotyczących zaleceń o narzędziach, interwencjach, programach i praktykach wspierających powrót pracowników po przebytym nowotworze.

Szacuje się, że nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą w UE. Dlatego też sześć organizacji europejskich podpisało umowę, w której zobowiązały się one do udziału w programie dobrowolnych działań mających na celu podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy oraz do wymiany dobrych praktyk.

Wspomniani partnerzy to:
- austriackie federalne ministerstwo pracy, spraw społecznych i ochrony konsumentów
- BUSINESSEUROPE (europejscy pracodawcy)
- Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
- Komisja Europejska
- Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
- holenderskie ministerstwo spraw społecznych i zatrudnienia.

Sygnatariusze umowy sporządzili plan działania na potrzeby programu, który będzie realizowany do końca 2019 roku. Zachęcają też państwa członkowskie, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, organizacje badawcze i inne organizacje w całej Europie (i poza nią) do udziału w tym programie.

Wzmocnienie zapobiegania w przedsiębiorstwach

Niektóre z działań, które mają zostać opracowane i wdrożone w ciągu trzech lat obowiązywania programu, są następujące:
- zapewnienie pracodawcom informacji na temat dopuszczalnych wartości i podniesienie wiedzy pracodawców i pracowników na temat zagrożeń wynikających z narażenia na działanie czynników rakotwórczych, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP);
- zapewnienie pracodawcom informacji na temat metod oceny ryzyka i możliwych środków zarządzania ryzykiem;
- wpływanie na zachowanie i sposób postępowania pracowników fizycznych;
- gromadzenie, opisywanie i udostępnianie szeregu konkretnych i opłacalnych dobrych praktyk, wykonalnych dla MŚP, w odniesieniu do określonych substancji rakotwórczych.

Państwa członkowskie i organizacje będą zachęcane do oferowania przyjęcia roli mentora lub partnera przez przewodnictwo w zakresie określonej części programu działania, na przykład w odniesieniu do określonej grupy substancji rakotwórczych lub określonego sektora.

Sygnatariusze porozumienia szacują, że z programu skorzystają mniejsze przedsiębiorstwa, mające na przykład niewielkie doświadczenie z dobrymi praktykami. Oczekują również, że większa wiedza doprowadzi do innowacji w procesach produkcji, czego skutkiem będzie zastąpienie substancji rakotwórczych bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi.

Dalsze działania

Wspomnianych sześć organizacji wzywa każdego do podjęcia środków, wdrożenia dobrych praktyk oraz podniesienia wiedzy w celu zapobiegania narażeniu na działanie czynników rakotwórczych.

Koncepcję dobrych praktyk należy interpretować szeroko – jako wszystkie inicjatywy, które wspierają pracowników i pracodawców w zapewnieniu im ochrony przed substancjami rakotwórczymi w miejscu pracy. Do przykładów należą: środki techniczne, działania mające na celu podnoszenie wiedzy, narzędzia oceny ryzyka, podejścia branżowe, środki prewencyjne, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, instytutami badawczymi lub sektorami gospodarki itp.

EU-OSHA pomaga w promowaniu programu i będzie wspierała partnerów w organizowaniu corocznego wydarzenia mającego na celu podnoszenie wiedzy i ocenę postępów. Ponadto kampania EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2018–2019 będzie poświęcona zagadnieniu niebezpiecznych substancji, dzięki czemu będzie się wpisywać w zakres planu działania i jego cele.

W programie przewiduje się program działań, który obejmie dwie prezydencje Rady UE i którego rozpoczęcie zbiega się z prezydencją Holandii w 2016 r., a zakończenie – z prezydencją Austrii w 2019 r.

EU OSHA

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne