Pozornie nieskomplikowany proces użytkowy, widoczna gołym okiem funkcjonalność oraz teoretycznie prosta konstrukcja sprawiają, że proces tworzenia narzędzi ręcznych może wydawać się niezwykle łatwy i niewymagający od producenta większej uwagi. Weźmy dla przykładu wkrętak - czego więcej można się po nim spodziewać niż tego, że za jego pomocą dokręcimy lub odkręcimy śrubę?

Dolegliwości i choroby ze strony układu mięśniowo-szkieletowego stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowia w kilku ostatnich dziesięcioleciach. Zgodnie z danymi opublikowanymi w SHARP Report No. 40-4a-2000 liczba dolegliwości mięśniowo-szkieletowych stanowiła 26% wszystkich zgłaszanych, natomiast ich koszt wynosił 40% wszystkich kosztów związanych z dolegliwościami.

Aleja Ergonomii to inicjatywa portalu "Kultura Bezpieczeństwa" oraz Targów Sawo, która podczas Sawo 2016 miała swoją pierwszą odsłonę. Jej ideą było promowanie ergonomicznych produktów, prezentowanie wartościowych rozwiązań oraz Dobrych Praktyk.

Występując o zapewnienie ergonomii, pracownicy służby bhp powinni zwracać się wprost do pracodawców, co nie znaczy, że w przypadkach, gdy sytuacja nie wymaga znacznych nakładów finansowych czy istotnych zmian organizacyjnych, nie mogą problemów ergonomii rozwiązywać na szczeblu kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu.

Autorzy omawiają pracę kierowcy autobusu komunikacji miejskiej. Przeprowadzili badania hałasu i drgań mechanicznych na tym stanowisku w dwóch wybranych typach autobusów. W drugiej części artykułu przedstawią wyniki badań i odpowiedzą na pytanie, który z przebadanych autobusów jest lepszy ze względu na warunki pracy kierowcy.

W naszych czasach terminem pracy biurowej określa się różnorodne zawody związane z wysiłkiem umysłowym o różnym stopniu skomplikowania, począwszy od prostych czynności, niewymagających dużego intelektualnego zaangażowania, na pracach twórczych, o dużym stopniu odpowiedzialności skończywszy. Ten typ pracy występuje w bankach, firmach ubezpieczeniowych,doradczych, informatycznych, administracji państwowej, kancelariach prawniczych, podatkowych, a także w magazynach, na stacjach benzynowych i w sklepach. Od pozycji siedzącej i korzystania z komputera właściwie nie da się już uciec.