Dołącz do nas

Ergonomia i zdrowie

E jak Ergonomiczna Lista Kontrolna MOP


Bezpieczeństwo podczas pracy przy maszynach – na co należy zwrócić uwagę

dr Zbigniew Jóźwiak

Fragment listy drukowanej w drukowanych wydaniach numerach ATESTU.

50. Zastosowanie uchwytów i zacisków sprawi, że prace wykonywane przy maszynach będą bezpieczne i wydajne. Trzeba pamiętać, że nie należy używać rąk jako uchwytów, do tego jest specjalne oprzyrządowanie. Dzięki wykorzystaniu zacisków mocujących obrabiane przedmioty można je utrzymywać we właściwym położeniu – pozwala to zarówno zwiększyć wydajność i precyzję pracy, jak również łatwiej utrzymać stabilną, poprawną pozycję ciała. Niemniej ważną, zwłaszcza dla bezpieczeństwa pracy, zaletą uchwytów i zacisków jest uwolnienie rąk od konieczności trzymania (często ze znaczną siłą) obiektów poddawanych obróbce. Dzięki uchwytom ręce utrzymywane są z dala od narzędzi i ruchomych części maszyn. Dobrze zaprojektowane uchwyty, poza zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, muszą umożliwiać dokładne prowadzenie narzędzi, a także pewnie utrzymywać przedmiot pracy bez możliwości przesunięcia go ani obrotu podczas obróbki. Wygodne uchwyty powinny być łatwo zaciskane i zwalniane i nie mogą być zbyt ciężkie. W przypadku konieczności użycia ciężkich uchwytów trzeba rozważyć możliwość zastąpienia ręcznego ich przemieszczania przez mechaniczne. Uchwyty nie mogą mieć ostrych krawędzi – zawsze przecież można je zaokrąglić, a to zapobiegnie zarówno powstawaniu urazów ciała pracowników, jak i uszkodzeniom obrabianych elementów. Oczywiście uchwyty powinny charakteryzować się odpowiednią dla rodzaju obróbki i wielkości utrzymywanych przedmiotów wytrzymałością. Niezwykle ważny jest stan techniczny uchwytów – przedmioty pracy nie tylko mogą zostać uszkodzone przez zwykły kontakt fizyczny z uszkodzonymi szczękami, mogą również wysunąć się, powodując powstanie ryzyka uszkodzenia maszyny, a przede wszystkim poważnego wypadku.

51. Należy wykorzystywać jedynie bezpieczne maszyny. Nie wszystkie maszyny mające taki sam poziom wydajności i jakości produkcji są jednakowo bezpieczne. Niekiedy zmniejszenie ceny maszyny odbywa się właśnie kosztem stopnia zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Oczywiście wszystkie maszyny będące w legalnym obrocie mają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dotyczy to jednak zazwyczaj minimalnego poziomu bezpieczeństwa. Większym problemem jest kupowanie maszyn z tzw. drugiej ręki, o bliżej nieznanym stopniu zużycia. Zawsze więc należy upewnić się, że nabywane maszyny są w pełni bezpieczne. Wykorzystywanie jedynie bezpiecznych maszyn stanowi najlepszy sposób zapobiegania wypadkom. Niekiedy już w trakcie eksploatacji okazać się może, że stan bezpieczeństwa nowo zakupionej (zwłaszcza na rynku wtórnym) maszyny ma jednak pewne luki – rozwiązaniem tego problemu jest z pewnością zakładanie dodatkowych osłon wokół elementów szczególnie niebezpiecznych. Wiąże się to jednak zarówno z nieprzewidzianymi kosztami, jak i ryzykiem, dlatego też zawsze zaleca się zakup maszyn bezpiecznych, w których wszystkie osłony i niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa elementy montowane są przez producenta. Podczas wyboru konkretnego modelu maszyny należy w szczególności zwrócić uwagę na osłony ruchomych części – obracających się wałów, kół, rolek, wielokrążków i przekładni, a także elementów będących w ruchu postępowo-zwrotnym oraz na bezpieczeństwo punktów operacji ręcznych (patrz p. 53). Należy również upewnić się co do bezpieczeństwa stref zasilania i odbierania polegającego m.in. na eliminacji konieczności umieszczania rąk w pobliżu elementów maszyny będących w ruchu. Minimalizację ryzyka wypadków w takich sytuacjach osiągnąć można np. przez zastosowanie automatycznych lub mechanicznych podajników i odbieralników (patrz p. 52).
Warto również upewnić się, czy rutynowa konserwacja maszyn może odbywać się w sposób bezpieczny, zazwyczaj jednak, szczególnie podczas dokonywania napraw i przeglądów, maszyny należy zatrzymywać.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

Ergonomia i zdrowie

Niebezpieczny jak praca biurowa


Siedzenie jest gorsze niż palenie, zabija więcej ludzi niż HIV i jest bardziej zdradzieckie niż skoki na spadochronie — twierdzi doktor James Levine, dyrektor Instytutu Przeciwdziałania Otyłości w Klinice Mayo, jednym z najlepszych szpitali na świecie. Dr Levine od lat lata bada wpływ siedzącego trybu życia na nasze zdrowie. Chociaż porównywanie siedzenia na krześle do palenia papierosów może się wydawać przesadne, badania nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Dobra akustyka w open space


Koncepty biur otwartych reklamowane są jako przejrzyste i komunikatywne strefy robocze. Jednakże planowanie takiego rodzaju biur jest pod wieloma względami kompleksowe. Szczególnie akustyka stanowi tu ogromne wyzwanie. Na ten temat krajowe zbiory reguł i normowanie przekazują do dyspozycji metody pomiarów i oceny.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Ile pić, co pić, kiedy pić?


Co dziesiąty Polak w ogóle nie pije wody, a ponad 80 proc. z nas spożywa jej za mało w ciągu dnia – wynika z badań PBS dla Stowarzyszenia „Woda w Domu i w Biurze". Nie pijemy wody regularnie, lecz sięgamy po nią dopiero wtedy, gdy odczuwamy pragnienie. Większość z nas pije tylko 3-4 szklanki, czyli około litra wody dziennie, co stanowi zaledwie połowę zalecanej przez ekspertów normy. Jedynie 6 proc. respondentów spożywa odpowiednią jej ilość w ciągu dnia.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne