Dołącz do nas

dobre praktyki

Działania wynikające z oceny zagrożeń – czynniki biologiczne


Tryb prawidłowego dokonywania identyfikacji zagrożeń i oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego oraz zapewnienia nadzoru nad tymi procesami w IPB Sp. z o.o. określony jest w procedurze zawierającej dokładny opis działań związanych z procesem identyfikacji zagrożeń oraz ich oceny.

Prezes Zarządu odpowiada za zapewnienie niezbędnych środków do realizacji działań profilaktycznych.

Zastępca odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji w zakresie wystąpienia objawów chorobowych u pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminowania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Dyrektor d.s. Handlowych odpowiada za podejmowanie decyzji w zakresie eliminowania przyczyn powstawania szkodliwych czynników biologicznych w magazynach składowania materiałów budowlanych, podejmowanie działań zmierzających do eliminowania rozprzestrzeniania się szkodliwych czynników biologicznych.

Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za:
• ograniczanie liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
• projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy,
• zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub w przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia,
• zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach,
• zapewnienie właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych a także środków higieny osobistej oraz środków do odkażania skóry lub błon śluzowych,
• zapoznanie z treścią instrukcji podległych pracowników.

Pracownicy odpowiedzialni są za niezwłoczne poinformowanie przełożonego o każdym zachorowaniu mogącym powstać wskutek narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz przestrzeganie postanowień instrukcji.

foto

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie IPB Iława

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczeństwa".
ipb

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne