TEZET Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1988 r. Od tego czasu wybudowała ponad 300 stacji tankowania samochodów gazem płynnym, sieć instalacji grzewczych i technologicznych oraz sieć dystrybucji gazów płynnych. Jest właścicielem największego na polsko-ukraińskiej granicy kolejowego Terminalu Przeładunku Gazów Płynnych w Brzeźnie k. Chełma. W 1997 roku spółka rozszerzyła swoją działalność o przeładunek oraz dystrybucję LPG, czyli skroplonych gazów węglowodorowych, w szczególności propanu, butanu i ich mieszanin.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "de facto" powstało w 1982 r. i w początkowym okresie działalności zajmowało się produkcją chemiczną oraz wytwarzaniem mebli ogrodowych i biurowych. W 1996 r. rozpoczęło współpracę z koncernem "FIAT" w zakresie malowania proszkowego detali do układów hamulcowych. Nowoczesny rynek motoryzacyjny wymagał bowiem pokrywania swoich podzespołów technologią kataforezy, czyli nakładania powłok organicznych (wodorozcieńczalnych) z udziałem prądu elektrycznego.

Firma Rhodia Polyamide Polska jest kolejnym przedsiębiorstwem, które dostrzega korzyści z organizowania dla pracowników Dnia Bezpieczeństwa. Jednak w przeciwieństwie do większości firm, w Gorzowie Wlkp. organizatorzy wyszli z założenia, że swoich pracowników szkolą na co dzień, natomiast taka impreza jest doskonałą okazją do zwiększenia świadomości osób zatrudnionych u podwykonawców.

Wiele osób miało podobną sytuację: idzie korytarzem wzdłuż drzwi, które w pewnym momencie gwałtownie się otwierają. Nie wszyscy mają to szczęście, że uniknęli bliższego kontaktu z ich materią. Znane są przypadki złamanych nosów czy nawet wstrząśnienia mózgu.

NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności, listy kontrolne, oceny ryzyka, dokumentacja badań okresowych... Na utratę którego z tych dokumentów (i wielu innych) twoja firma może sobie pozwolić?
A ile czasu zajmie ich odtworzenie? Podczas pożaru i ewakuacji nikt nie ma głowy do pamiętania o nich, każdy jak najszybciej powinien wydostać się na zewnątrz budynku.

Dzięki Piotrowi Łukszy - Pełnomocnikowi Prezesa zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, co roku ponad połowa pracowników Air Liquide Polska z oddziałów w Krakowie i Dąbrowie Górniczej bierze udział w Rajdzie Bezpieczeństwa, organizowanym na wiosnę ramach Dnia Bezpieczeństwa. Mający swoje korzenie w Azji Rajd wyrobił sobie markę również w Polsce - został zaadoptowany przez firmy, które dostrzegły w nim spory potencjał.

Przedsiębiorstwo Frito-Lay Inc. rozpoczęło działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa około 1996 roku, kiedy to Jim Rich, wiceprzewodniczący firmy ds. produkcji, zainicjował proces produkcji nazwany „Starfleet”. Jego celem było poprawienie produktywności, redukcja kosztów, wprowadzenie systemu dzielenia się dobrymi praktykami oraz wytworzenie bardziej konkurencyjnej organizacji.