Kompania Piwowarska przeprowadziła akcję informacyjną wśród pracowników pionu produkcyjnego w trzech należących do firmy browarach. Kampania miała niekonwencjonalną formę i w lekkim stylu przypomniała pracownikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

Działania straży pożarnej (KM PSP w Gorzowie) z zakładem Solvay Engineering Plastics Poland sp. z o.o. w Gorzowie w obszarze profilaktyki i edukacji pożarowej prowadzone początkowo dla dzieci pracowników firmy Solvay zaowocowały powstaniem ustrukturyzowanego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Ogniomistrz Żarek uczy i bawi”, którego twarzą jest sympatyczny pies o imieniu Żarek.

Tryb prawidłowego dokonywania identyfikacji zagrożeń i oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego oraz zapewnienia nadzoru nad tymi procesami w IPB Sp. z o.o. określony jest w procedurze zawierającej dokładny opis działań związanych z procesem identyfikacji zagrożeń oraz ich oceny.

W lutym 2013 roku, w ramach Programu „Mam Pomysł”, St. Mistrz Wydziału Pakowni LP2 zgłosił pomysł zainstalowania monitora (tablicy świetlnej) w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników tego Wydziału.

Gdańska Stocznia Remontowa wdrożyła szczegółowy proces monitorowania podwykonawców współpracujących ze Stocznią.

Celem akcji jest zaangażowanie osób na stanowiskach kierowniczych w działania związane z poprawą bezpieczeństwa pracy oraz zwrócenie uwagi na to, że czynnik ludzki jest najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy.