Praktyczne aspekty outsourcingu w zakresie środków ochrony indywidualnej prezentujemy – co zapowiedzieliśmy w październikowym Ateście – na przykładzie firmy  Federal-Mogul Bimet S.A. Tradycja firmy sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku. Początkowo był to zakład remontowy samochodów, który rozwinął się w zakład produkujący łożyska – PZL BIMET, później była to spółka pracownicza, obecnie zakład jest własnością amerykańskiej korporacji Federal-Mogul.

W trakcie targów Sawo 2014 portal "Kultura Bezpieczeństwa" zorganizował sesję plakatową prezentującą Dobre Praktyki z czołowych polskich przedsiębiorstw. Zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt plakatów, opisujących rozwiązania z bardzo różnych dziedzin. Prezentujemy wszystkie z nich, część w rozbudowanej wersji.

Ze względu na specyfikę branży, pracownicy ZEC SERVICE w trakcie napraw i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych są narażeni na wiele zagrożeń. Przykładem pracy szczególnie trudnej technicznie, ale i obarczonej znacznym ryzykiem, jest naprawa walczaka kotła parowego.

Samodzielną ocenę ryzyka przeprowadza każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy szczególnie niebezpiecznej, a ponieważ firmy zewnętrzne większość czynności wykonują przy ciągłym ruchu zakładu, ocena ta dotyczy praktycznie wszystkich prac. Służy do tego mała książeczka – lista kontrolna.

W zakładzie Solvay Engineering Plastics Poland z o.o. w Gorzowie Wlkp. kilka budynków i procesów pochodzi jeszcze z lat 70-tych, nie są w pełni zautomatyzowane.
Urządzenia produkcyjne wyposażone są w analogowe przyrządy pomiarowe, dzięki którym monitoruje się parametry procesu (ciśnieniomierze, termometry, wskaźniki przepływy, wskaźniki poziomu).

Firma Safety Media, wydawca portalu "Kultura Bezpieczenstwa", zrealizowała kilkadziesiąt filmów o tematyce bezpieczeństwa pracy.

Celem działań była ocena bezpieczeństwa i propozycja redukcji zagrożeń w celu dostosowania do wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń parku maszyn produkującego wałki giętkie dla przemysłu automotive.

Organizowana przez portal „Kultura Bezpieczeństwa” oraz firmę QES Consulting konferencja jest forum wymiany Dobrych Praktyk pomiędzy uczestnikami, którymi są managerowie z firm przykładających dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.