Dołącz do nas

Ergonomia i zdrowie

Dobra akustyka w open space


Koncepty biur otwartych reklamowane są jako przejrzyste i komunikatywne strefy robocze. Jednakże planowanie takiego rodzaju biur jest pod wieloma względami kompleksowe. Szczególnie akustyka stanowi tu ogromne wyzwanie. Na ten temat krajowe zbiory reguł i normowanie przekazują do dyspozycji metody pomiarów i oceny.

Open plan, open space, multispace, shared desk, biura wieloosobowe i wielkopowierzchniowe: koncept biura otwartego posiada liczne nazwy i w obecnym świecie pracy przyjmuje także wiele różnych form. Przy czym opracowywanie konceptów biur otwartych związane jest z dużymi wymaganiami: takie czynniki wnętrz jak klimat i oświetlenie, a także estetyka, domagają się dostosowania do tych wymogów. Jeżeli w fazie użytkowania dochodzi do skarg, to oprócz braku sfery prywatnej1 , dotyczą one również zwiększonego przeszkadzania w pracy wywołanego mówieniem2. Tak więc akustyka jest istotnym czynnikiem zapewniającym powodzenie przy kształtowaniu biura.

Konceptom biur otwartych przypisuje się wiele zalet. Jedną z nich jest intensyfikacja komunikacji. Jednakże badania3 towarzyszące dwóm przedsiębiorstwom w czasie przeprowadzania reorganizacji doprowadziły do wniosku, że w rzeczywistości bezpośrednia komunikacja słabnie i preferowana jest liczniejsza wymiana poprzez mail oraz komunikację internetową (instant messaging). Tak więc bezpośrednie komunikowanie się traci na znaczeniu.

Przy czym dalsze badania wykazały, że w open plan i shared desk offices panuje dwukrotnie wyższy poziom zachorowań niż w biurach pojedynczych4 . Pomimo czynszu przedstawianego zazwyczaj jako zaleta ze względu na oszczędności wywołane mniejszym zapotrzebowaniem miejsca, nasuwa się pytanie, czy open office faktycznie związane jest z mniejszymi kosztami aniżeli inne koncepcje biur. Należy również wziąć pod uwagę prawdopodobnie mniejszą motywację zatrudnionych oraz ich mniejszą wydajność pracy2.

Krajowe zbiory reguł i podstawy normatywne

Z wyżej podanych powodów niezwykle ważne jest, aby już w trakcie planowania uzwględniona została późniejsza akustyka pomieszczeń. Jako krajowe zbiory reguł pomocą w tym służyć mogą Zasady Techniczne dla Miejsc Pracy (ASR), które uściślają rozporządzenie o miejscach pracy. Za ważną podstawę przy planowaniu biur wielkopowierzchniowych i wieloosobowych należy przyjąć szczególnie zasady ASR A1.2 „Wymiary pomieszczeń i powierzchnie ruchu“ oraz ASR A3.7 „Hałas”.

Zasady te uzupełnione zostały normami umożliwiającymi akustyczne planowanie biura w najdrobniejszych szczegółach. Norma EN ISO 3382-35 opisuje parametry pozwalające na akustyczną parametryzację wielkiego biura, szczególnie pod względem czynnika przeszkadzającego, jakim jest „mówienie“. Na bazie tych parametrów krajowa dyrektywa VDI 25696 pozwala na dokonanie oceny i przydzielenie odpowiedniej klasy dla akustyki pomieszczenia. Prócz tego zawiera ona liczne uwagi na temat planowania przestrzennego i akustyki pomieszczeń oraz rozmieszczania biur.

Aby po przeprowadzeniu pomiarów móc obliczyć różne parametry i pomieszczeniu przydzielić odpowiednią klasę akustyki, Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Niemieckiego Zakładu Ubezpieczenia Wypadkowego (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)) oferuje dwie pomoce praktyczne7 dla biur wieloosobowych.

Dobra akustyka w biurze

Przy tworzeniu dobrego otoczenia akustycznego należy uwzględnić wiele czynników:
• Zasadniczym warunkiem dalszego postępowania jest dostateczny wymiar absorpcji (do osiągnięcia przeważnie przez wyposażenie w sufit akustyczny).
• Do zmniejszenia dźwięków przeszkadzających (na przykład rozmowy prowadzone przez innych pracowników) przyczynia się strefowanie poszczególnych pomieszczeń na strefy, które zgodnie z potrzebą, są od siebie akustycznie odgradzane. Podstawę strefowania stanowi analiza prac realizowanych w biurze. Opierając się na tym, pomieszczenie może zostać podzielone na każdorazowo akustycznie dostosowane strefy. Tak więc niecelowe jest równoczesne łączenie w jednym pomieszczeniu prac opartych na komunikacji i prac intereaktywnych z pracami „cichymi“, które wymagają wysokiej koncentracji.
• Tak samo ważne, jak podział na wykonywane prace i dostateczna ilość pomieszczeń przeznaczonych na narady i na zaplecze, jest ustalenie etykiety dotyczącej komunikacji i zachowania się.
• Akceptacja biur otwartych staje się większa, gdy pracowników włączy się już w fazę planowania pomieszczenia.

Dobra akustyka wpływa pozytywnie na motywację, jest bazą do osiągania dobrych wyników w pracy i przyczynia się do umacniania zdrowia pracowników.

[Kommission Arbeitsschutz und Normung]

1. De Croon EM, Sluiter JK, Kuijer PP, Frings-Dresen MH. The effect of office concepts on worker health and performance: a systematic review of the literature. Ergonomics 48(2) 2005, pp. 119-34.
2. Schlittmeier SJ, Liebl A. The effects of intelligible irrelevant background speech in offices – cognitive disturbance, annoyance, and solutions. Facilities 33(1/2) 2015, pp. 61-75.
3. Bernstein ES, Turban S. The impact of the ‘open’ workspace on human collaboration. Phil. Trans. R. Soc. B 373(1753) 2018.
4. Bodin Danielsson C, Chungkham HS, Wulff C, Westerlund H. Office design’s impact on sick leave rates. Ergonomics 57(2) 2014, pp. 139-147.
5. EN ISO 3382-3:2012 Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń - Część 3: Pomieszczenia biurowe typu “open space
6. VDI 2569:2019-10, Sound protection and acoustical design in offices, Verein Deutscher Ingenieure e.V., national guideline, no. 2569, 2019-10.
7. www.dguv.de

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Bezpłatne narzędzie do oceny dobrostanu pracownika


Amerykański National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) udostępnił bezpłatnie kwestionariusz oceny dobrostanu pracowników (WellBQ), który zapewnia zintegrowaną ocenę dobrostanu pracowników w wielu obszarach, m.in. życia zawodowego, pozazawodowego oraz stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Związek między dobrostanem a produktywnością


Pomiędzy dobrym samopoczuciem a wydajnością istnieje wzajemna relacja. Jeśli popracujemy nad poziomem produktywności organizacji, to robiąc to we właściwy sposób, często podniesiemy poziom dobrego samopoczucia. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Ile pić, co pić, kiedy pić?


Co dziesiąty Polak w ogóle nie pije wody, a ponad 80 proc. z nas spożywa jej za mało w ciągu dnia – wynika z badań PBS dla Stowarzyszenia „Woda w Domu i w Biurze". Nie pijemy wody regularnie, lecz sięgamy po nią dopiero wtedy, gdy odczuwamy pragnienie. Większość z nas pije tylko 3-4 szklanki, czyli około litra wody dziennie, co stanowi zaledwie połowę zalecanej przez ekspertów normy. Jedynie 6 proc. respondentów spożywa odpowiednią jej ilość w ciągu dnia.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne