Dołącz do nas

dobre praktyki

DB Cargo Polska rozwija kulturę bezpieczeństwa


25 kwietnia na terenie bocznicy kolejowej DB Cargo Spedkol w Kędzierzynie Koźlu przeprowadzono ćwiczenia polegające na symulacji rozszczelnienia cysterny, ewakuacji pracowników i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

partnerzy

Celem ćwiczeń jest doskonalenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w sytuacji wycieku i pożaru transportowanych koleją substancji chemicznych. W trakcie ćwiczeń prócz doskonalenia zasad współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, testowano tryb postępowania w zaistniałej sytuacji kryzysowej.

- DB Cargo Polska od lat konsekwentnie działa na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, doskonalimy wewnętrzne procedury oraz przeprowadzamy liczne szkolenia i symulacje w tym zakresie. Zobowiązują nas do tego oczekiwania naszych klientów, dla których bardzo ważna jest jakość i bezpieczeństwo realizowanych usług - mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska - Dzięki wdrożonym i sprawnie działającym systemom zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i utrzymania (MMS) oraz wysokim kompetencjom naszych pracowników wychodzimy naprzeciw tym potrzebom – dodaje.

Zaplanowane ćwiczenia podzielone były na trzy części: przeprowadzenie akcji ewakuacji pracowników w następstwie niebezpiecznego zdarzenia – rozszczelnienie
i pożar cysterny. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Prezentacja nowych środków bezpieczeństwa w zakresie pierwszej pomocy.

DB Cargo Spedkol realizując transporty substancji niebezpiecznych traktuje kwestię bezpieczeństwa priorytetowo.

- W naszym zespole są pracownicy posiadający niezbędne uprawnienia w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo współpracujemy z firmami zewnętrznymi, takimi jak m/d/r/k Trusted Advisers Group sp. z o.o., będącymi wysokiej klasy ekspertami w tym obszarze – mówi Tomasz Iwański Prezes Zarządu DB Cargo Spedkol - Nasze wysiłki zostały docenione w ubiegłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, organizowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym otrzymaliśmy wyróżnienie za opracowanie w zakresie poprawy przygotowania załogi do postepowania w sytuacjach awaryjnych - dodaje.

bhp1

DB Cargo Polska posiada: certyfikat bezpieczeństwa w części A i B wydany przez Urząd Transportu Kolejowego; certyfikat podmiotu odpowiedzialnego
za utrzymanie pojazdów kolejowych na terenie Unii Europejskiej ECM; certyfikaty: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005. W grupie funkcjonują systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i utrzymania (MMS). Spółka jest sygnatariuszem Deklaracji Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne